CELOVAC — Visoki zastupnik Europske unije za Bosnu i Hercegovinu, koruški Slovenac dr. Valentin Inzko, se je izrazio za to, da u Koruškom zemaljskom saboru slovenska narodna grupa dostane posebni mandat. Tako nešto si Inzko more predstaviti i za Gradišćanski zemaljski sabor kao i za Parlament u Beču.

Kako je izjavio Inzko, takov mandat za narodnu grupu da je jako koristan i je upozorio na to, da mnogi zemaljski sabori i parlamenti imaju takove mandate. Tako je na primjer u Hrvatskoj jedan Staroaustrijanac član državnoga parlamenta, Hrvatskoga sabora, je rekao Valentin Inzko.  (uredn.)

Kategorije