Austrijski kancelar Sebastian Kurz izjavio je danas do držav Europske unije, ke su primile veliki broj migran­tov i imaju velike duge „r­a­do uzimaju naše pineze“ i najavio da će Uniji predstaviti plan da budu kaštigane one države ke olako pristupaju problemu migrantov.

BEČ — Sebastian Kurz je predložio reformu sporazuma EU i naveo kako Unija djela na upeljanju mjer kako su ka­štige za države članice ke ne vršu pravilnu registraciju mig­rantov ili povećavaju svotu za migrante, očigledno misleći na Italiju i Grčku, piše Reuters.

On je objasnio kako planira da predstavi svoj plan pelja­čem EU na nedavnom sastanku u Rumunjskoj, iako izgleda da nima mnogo zainteresiranih za promjenu Sporazuma, ča bi zahtjevalo jednoglasnost med državami članicami, ratifikaci­ju u parlamenti članic, a u pojedini država i nacionalne referendume. Ča se tiče njegove izjave o dugu, on je pojasnio „kako se ovde govori o država ke rado uzimaju naše pineze i priprav­ne su da ga upinezu“.

Iako Kurz nije rekao o ki je konkretno zemlja rič, agencija navodi da su njegovi komentari očigledno upućeni na dr­ž­ave članice EU s juga Europe.

Kategorije