ŽELJEZNO — Dijecezanski biškup dr. Egidije Živković je imenovao Martina Korpića (57) novim generalnim vikarom Dijeceze Željezno. Korpić momentano vrši funkciju desetnika de­kanata Željezno i farnika fare Željezno-Gornji Brig i Mala Holovajna. Svoju novu funkciju će nastupiti 1. septembra o. lj., dakle s početkom novoga crikvenoga djelatnoga ljeta. Do on­da će nadalje služiti kao desetnik i farnik.

 

Martin Korpić je med drugim služio i u fara Pinkafelj i Češ­no a bio je tajnik biškupa ddr. Štefana László-a a kao generalni vikar je sada zastupnik biškupa Živkovića. U ovoj funkciji je nadležan za administraciju dijeceze. Dosidob su peljač Hrvatske sekcije, pater Štefan Vukić, László Pal i Michael Wü­ger provizorno peljali agende ge­neralnoga vikara Dijeceze Želje­zno. Dosadašnji generalni vikar, Georg Lang, je po vlašćoj želji s 31. decembrom 2012. ljeta polo­žio ovu funkciju.          

 

(uredn.)