Europski komesar za financije Johannes Gio Hahn izjasnio se za usuglašeno djelovanje članic EU kad je rič o povlačenju restrikcijov i mjerov upeljanih sa ciljem za­ustavljanja širenja koronavirusa. Zemlje EU su usko po­vezane, i zbog toga bi ekonomski novi start tribalo pro­vesti ča je moguće usuglašenije, istakao je u izjavi be­čkom dnevniku Kurier.

BRUXELLES/BEČ — „Nimamo pravne mogućnosti i mo­remo samo da apeliramo na vlade da pogledaju sve iz širje­ga ugla“, rekao je Hahn povodom preporuke za egzit strat­e­giju ku je izdjelala Europska komisija, i ka će po Vazmi biti predstavljena. Istovrimeno je odbacio kritike da je EU prekasno reagirali i da je djelova­la bespomoćno.

„Pojedine optužbe zasnivaju se na neznanju da je zdravstvo u EU isključivo nacionalno or­ganizirano. Tamo kade imamo direktnu nadležnost, kako je koordinacija mjerov, mi smo brzo djelovali“, objasnio je on.

Povodom diskusije o zajedničkom zaduživanju u cilju o­poravka privrede zemalj pose­bno pogodjenih virusom po kri­zi Hahn veli da ne triba koris­titi stare pojme, ki su od sam­o­ga početka vezani za neslaganje.

Kao srce strategije obnove po koronakrizi on je naveo financijski okvir EU od 2021. Poručio je da se osnovni prioriteti toga okvira neće minjati.

Gio Hahn je odbacio i mogućnost povećanja EU, dodajući da neće biti promjenov u osnovnom obliku budžeta.

„Medjutim mora se povećati „naša financijska vatrena moć“ kako bi članicam i privredam pomogli efikasno u ob­novi“, zaključio je on.

(Tanjug)

Kategorije