„Prvi veliki cilj, prva velika etapa su ostvareni“, rekao je austrijski ministar zdrav­lja Rudolf Anschober u pe­tak, 10. aprila na konferenciji za novinare u sidišću austrijske Vlade u Beču dodavši: „Dn­e­vni prirast oboljelih pao je na 2,2 posto, a od 3. aprila stalno se kreće ispod 5 po­sto“. Napomenuo je kako su zdravstveni kapaciteti zahva­ljujući „senzacionalnom doprinosu“ austrijskih gradjanov „ostali na sigurnoj strani“. 

BEČ — Ministar Anschober je apelirao na Austrijance, da na kraju prve faze i kako je is­takao „super puta“ kim je Au­strija do sada išla u borbi protiv širenja koronavirusa, za predstojeći Vazam „ništ ne riski­raju“.

„U protivnom teoretski mo­remo u samo nekoliko dani sve značiti, a to se ne smi dogoditi“, poručio je gradjanom s pr­o­šnjom „da se pridržavaju mje­rov i izdržu“.

Iznio je pritom i pozitivne brojke ke budu optimizam, na­pomenuvši kako je od 3. aprila u Austriji dnevno već novo o­zdravljenih nego novo oboljelih. Rekao je kako optimizam budi i udvostručenje broje ob­o­ljelih, ki se je u medjuvrimenu pomaklo na svakih 29 dani.

„Druga etapa počinje po Va­z­mi, postupnim labavljenjem, oslabljenjem mjerov. Ta etapa će biti još mukotrpnija od pr­ve, jer ne postoji iskustvo drugih zemalj za te situacije“, naglasio je ministar upozorivši: Prema tomu, ne zaboravite, os­novna dosadašnja pravila va­ljaju i po Vazmi“.

Anschober je napomenuo da će se „postupno otvaranje Au­strije“ držati pod strogom ko­n­trolom. Dodao je kako „nije is­ključeno da po Vazmi broj obo­ljelih krene opet prema gori“.

Dokle optimistični austrijski ministar poziva na oprez, mediji upiru prstom u stalni i ne baš mali porast broja preminu­lih od koronavirusa u Austriji. Prema podatki austrijsko­ga Mi­nistarstva socijalne skr­bi, zdr­a­vlja i njege objavljenimi u pe­tak, 10. aprila dopodne, od k­o­ronavirusa je do sa­da preminu­lo 319 osob, od ukupno 13.271 oboljelih. Najveć smrtnih slu­čajev zabilježeno je u Štajerskoj (71), Beču (67), Tirolu (59) i Dolnjoj Austriji (54).

Najveć oboljelih od koronavirusa ima u Tirolu (3.045), Dolnjoj Austriji (2.192), Gor­njoj Austriji (2.085) i Beču (1.925).

Brojka ozdravljenih u stalnom je porastu i iznosi 6.064, a ukupno je do sada na koronavirus testirano 134.743 osob.

Aktualno stanje u Gradišću ukupno 260 potvrdjenih Co­vid-19-slučajev (14. IV. 17.00):
Niuzalj: 50, Željezno okolica: 22, Željezno: 15, Rušta: 0, Matrštof 34, Gornja Pulja: 19
Borta: 101, Novi Grad: 22 i Jeništrof: 9

(Snj. Herek/ur.)

Kategorije