Petar Tyran

Ne tribamo biti ni bogzna kako stari, da bi se još spomenuli, sjećali 1989. ljeta, ko je ušlo u europsku, zapravo svitsku povijest kao „Ljeto preokreta“ (Wendejahr 1989). U juniju toga ljeta su ministri vanjskih poslov Au­strije, Alois Mock, i Madjarske, Gyula Horn, velikimi šk­a­rami za vlaku prerizali zadnje kusiće ionaku jur jako hrdjave bodljikave žice — i u pren­o­šenom i konkretnom smislu — i su tim Europi, svitu poka­zali da je Europe — barem u ovom dijelu — opet ujedinjena, da je već ne dilu ni želje­z­ni zastor niti stoju vojaki na granici niti već ima dvih su­protnih društvenih sistemov.

Od toga momenta sam se počeo ufati dan za danom, da bi čim prlje demontirali branike, mrazne carinarske zgra­de na granici, da bi poravna­li ceste i da bi nas sve manje spominjalo, podsjećali na tu nesrićnu, strašnu dob, kada je nepopustljiva granica i ge­o­grafski i duhovno i duševno, prerizala Gradišće, Europu.

No, dogodilo se je 5. septembra 2015. ljeta, kada su prik granice Madjarske pre­ma Austriji počeli bižati tisu­će onda pak desettisuće a ko­načno i stotisuće biguncev iz Afganistana, Irana, Iraka i drugih zemalj na Bliskom is­toku. Od toga momenta je bilo jasno da će se svit premi­niti — kako i po napadu na blizance turme u New Yorku.

Već nego ljetodan po septembru 2015. se Austrija i Ma­djarska, se Europa, se svit ka­že u potpuno drugom svitlu. Ča su razrizali Mock i Horn, su opet podigli i postavili „kovači“ Kurz i Orbán, i „kovačići“ Niessl i Tschürtz. A danas su veliki igrači Sobotka i Doskozil. Mnogi se ne slažu s njimi, kako opet podižu željezni zastor, kako stvaraju policijsku državu, ka­ko postavljaju vojsku uz granicu — ali nimamo dobroga savjeta za nje. Iz povijesti se toliko učimo, da i u 1934. i 1938. ljetu nije bilo moguće se suprotstaviti političkomu razvitku — a potom su svi bili pametniji i se mudrili s tim, „zač se to pak nije činilo, da bi se katastrofa tim i tim mo­gla znamda prepričiti“.

Slično nam se dogadja da­nas. Znamo da se opet radja otpor, oduravanje, mržnja ne samo protiv izbiglic i mig­ran­tov, nego i protiv susjedov — i s ove i s one strane. Monar­hija se je raspala zato kad su se n­a­rodi i narodnosti ćutili potlačeni od prezmožne Au­strije i cesara i njegove uprave. Danas se pred nami ra­s­pada Europska unija kad se nacionalne države ćutu potla­čene od prezmožne Europske unije i nje aparata. „Europa dvih brzin“ je realnost, a ot­cipljenje višegradskih držav (Višegradska četvorka, skra­ćeno V4 je naziv udruženja četirih sridnjoeuropskih suv­e­renih držav: Madjarske, Sl­o­vačke, Češke i Poljske — sve četire su od 1. maja 2004. ujedno i članice EU) se jur pripravlja. Strpljenje s Polj­skom će biti vrijeda pri kra­ju, a Putin će Kačinskoga pri­miti otvorenimi rukami…!

Kategorije