Protiv otvaranja tržišća Hrvatom u Austriji

Čelnik austrijskoga zavoda za zapošljavanje protiv otvaranja tržišća Hrvatom „u pr­vom ljetu bi došlo 10.000“. U Austriji je 2017. djelalo oko 28.000 hrvatskih držav­ljanov, a ta broj svako ljeto raste za dvi do tri tisuć.

BEČ — Čelnik Javnogas zavoda za zapošljavanje (Ams) u Austriji, Johannes Kopf, izrazio je javno protivljenje otvaranju tržišća za hrvatske dr­žavljane. Kopf je u članku na svojem blogu izrazio brigu da će visoka stopa nezaposlenosti u Hrvatskoj dopeljati (pre) velik broj novih djelačev u Au­striju.

Podsjetimo, Austrija mora prije 1. julija odlučiti hoće li za još dvoja ljeta produžiti o­graničenja za hrvatske držav­ljane na svojem tržišću djela. Europskoj komisiji će u tom slučaju morati dokazati da bi otvaranje tržišća za Hrvate u­zrokovalo ozbiljne poremećaje.

Kopf na svojem blogu navo­di da je Austrija izgubila svoje mjesto na vrhu ljestvice zemalj EU s najnižom zaposlenošću zato ča se broj djelatno sposobnih u poslidnjih osam ljet povećao za čak 400.000. I dokle su neki sektori, poput turizma, profitirali od strane djelatne snage, drugdir su stra­ni djelači „istisnuli“ domaće, navodi Kopf.

U Austriji je 2017. djelalo oko 28.000 hrvatskih državlja­nov, a ta broj svako ljeto raste za dvi do tri tisuć, piše. U isto vrime u zemlji živi i 4800 nezaposlenih hrvatskih državlja­nov. Takaj, u Hrvatskoj je sto­pa nezaposlenosti trenutno gotovo dvostruko veća nego u Austriji (10,4% prema 5,4%). Sve to, vjeruje čelnik Ams-a, u kombinaciji sa geografskom i kulturnom blizinom i mnogo poznanikov i obitelji ki im ži­vu u Austriji, bi dopeljalo do značajnoga porasta hrvatskih djelačev u Austriji.

On smatra da bi u prvom ljetu po potpunom otvaranju tržišća Hrvatom došlo 10.000 novih djelačev u Austriju. Vj­e­ruje da bi Austrija od Hrvatov tribala tražiti još dvoja ljeta strpljenja jer je smanjenje nezaposlenosti prioritet Ams-a; trenutno je u Austriji oko 400  tisuć nezaposlenih.

Kopf izražava ufanje da će kroz dvoja ljeta nezaposlenost u Austriji biti značajno manja, ali i da će situacija na hrvat­skom tržišću djela biti bolja i tako zadržati mnoge ljude u Hrvatskoj.

Kopf navodi kako se u isto vrime sa socijalnimi partneriproučava da li bi se u idući  miseci moglo hrvatskim držav­ljanom osigurati veće kvote za djelo u turizmu i dodati nova zanimanja (kvalificiranih djelačev) na listu iznimkov od o­graničenja.

(uredn.)

Tagovi: