Petar Tyran

Austrija do 1. julija o. lj. mora odlučiti hoće li za još dvoja ljeta produžiti ograničenja za djelo hrvat­skih državljanov. Austrijska ministrica djela Beate Harti­n­ger-Klein (Fpö) je protiv pot­punoga otvaranja tržišća dje­la hrvatskim državljanom ovo ljeto. „Razmišljamo o tom da u potpunosti iskoristimo prijelazno razdoblje od sedam ljet za Hrvatsku“, izjavila je B. Hartinger-Klein. „Moramo uzeti u obzir 400.000 nezaposlenih u Austriji. O tom ćemo izvijestiti Europ­sku komisiju do 30. junija i navesti naše argumente za to“, dodala je ministrica.

Ovo je pravoda meč s dvi­mi oštricami. Jedna je da sa zapravo jakim odlivom pred svim i inteligencije i školovane i stručne djelatne snage iz Hrvatske ova zemlja zgublja nevjerojatno kreativnoga i in­ovativnoga potencijala, ki fali doma, pak fali u zapravo u svi područji. Tim da čim već mladih ljudi biži iz zemlje i zbog političkoga a pred svim društvenoga a nad svim gospodarskoga uzroka, to ne baca dobro svitlo na Hrvat­sku, a još manje na nje poli­tičare i gospodarstveni sis­tem. More biti zemlja toliko boga­ta prirode i lipa — aku u njoj nima dovoljno kreativnoga ni djelatnoga potencijala, njoj   sve to malo ili ništ ne koristi. Ako npr. ima još tako lipe o­b­ale uz Jadransko morje i još tako lipe hotele — ako nima stručnoga personala, onda to puno ne koristi i gosti ćedu si iskati druge destinacije za odmor. Ako zdravstveni sis­tem ne funkcionira kako smo ga naučni u Europi, onda će­du liječniki bižati iz zemlje pred svim i zbog znatno više pla­će, ćedu vrijeda i pacijenti dojti za njimi da se u drugi zemlja daju liječiti. Ako tehnološki segment nije dovoljno razvijen, onda odliv mla­de djelatne snage pelja do ko­lapsa u cijeloj Hrvatskoj, itd.

Druga je strana, da bi za­brana hrvatskoj djelatnoj sna­gi da dojde u Austriju i se ov­de zaposli značilo veliku ško­­du za hrvatsku zajednicu. Naj­vjerojatnije ni sama zajednica si toga nije svisna, kako­vo obogaćenje bi to značilo za društveno i kulturno djelov­a­nje a pred svim i za jezi­čno ojačanje. U tom su nam najbolji primjer Madjari, ki su svojim dolaskom u Austriju nevjerojatno ojačali na­rod­no­snu snagu madjarske zajednice i u Gradišću a pred svim, naravno, i u Beču. Za češku narodnu zajednicu če­ško doseljeničtvo u Beču zna­či da ima intaktnu, djelotvor­nu i vrlo uspješnu dvojezičnu gimnaziju u velegradu Be­ču i da ta škola nastaje sve at­ra­k­tivnija i za takove školare/ice kim češki ili slovački jezik nije prvi jezik.

Za Gradišće moremo re­ći, da je priliv hrvatskoga življa iz Hrvatske a pred svim i iz Bosne u 1990-ti ljeti popunio naša sela s novom jezičnom snagom. To vidimo zapravo kod svakoga jezičnoga natic­a­nja, pri kom upravo dica do­seljenikov osvajaju nagrade u naticanju u hrvatskom!

Kategorije