U četvrtak, 10. februara je u Pandrofu oko 100 ljudi svečevalo odluku poduzeća Ave, da neće stvoriti deponiju za otrovne otpatke u Novom Selu. Pri toj priliki je zemaljski poglavar Hans Niessl informirao nazočne o aktulanom stanju i se je zahvalio kod aktivistov gradjanskih inicijativov. Predao je povelje zahvale dr. Petru Liehlu i Heinzu Sieberu iz Pandrofa kao i dr. Wolf-Dieteru Skodleru i stud. nadsavj. Feliksu Miletiću iz Novoga Sela.

 

Kako je rekao Feliks Miletić za Hrvatsku redakciju Orf-a Gradišće „Znak zahvale je bilo jako veliko presenećenje za njega. On da se jur 20 ljet dugo bori protiv dijelom jur postojeće i dijelom planirane deponije za otrovne otpatke u Novom Selu, a ako se človik za ča zalaže onda ne s tim ciljem, da će koč kada primiti kakovo čašćenje.“ Kako je najavio „…inicijative gradjanov ćedu u budućnosti nadalje pratiti zbivanja okolo predvidjene dodatne deponije u Novom Selu. Iz iskustva znamo da po neki ljeti druga firma predlaže iste plane. Sada da su povukli ideju zbog zalaganja političarov.“ Kako je rekao Feliks Miletić je to povezano s tim, da stoju pred vrati izbori u općinski savjet.

 

Poduzeće Ave je na početku ljeta povuklo svoje plane o deponiji za ostale otpatke u Novom Selu.

(uredn.)

Kategorije