Cijeli svit se ljetos pripravlja na sp­ominak na PRVI SVITSKI BOJ (= PSB). Svi kanu znati, kako je bilo moguće nažiganjem važgati cijeli svit? Svaki će se pitati: Smo se nešto naučili iz te svitske katastrofe, ku su neki povjes­ničari nazvali ,prakatastrofom človičanstva’? Morebit je DRUGI SVITSKI BOJ, ki je prouzrokovan od PSB bio sveobuhvatljiviji, brutalniji ali Prvi nas je priviknuo na podnašanje neizmjernih str­a­hotov človičanstva. Ako se pak cijeli svit spominja toga dogadjaja, pitamo se: Ča imaju gradišćanski Hrvati s tim posla? Mi ga nismo pro­uzrokovali! Zač ta globalni dogadjaj dotače i tako malu narodnu grupu kakova su to gradišćanski Hrvati? Mi bi to mogli mučajući projti prik toga i upirati naše oči u austronimšku, ugarsku, europsku povijest u koj ćedu se radjati knjige, spominki, filmi, dokumentacije, izložbe, … i ne znamo čega još, na brige.

 

Lako je odgovoriti na to pi­ta­nje! Pojte pred Vaš bojni spomenik u selu, pogledajte mu u oči, pročitajte si imena na njem i pitajte se sami sebe, ki su bili to? Ljudi kao TI ki stojiš pred njim. Se je isplatilo proliti toliko negrišne krvi, za cesara i kralja u očekivanju boljega života? Je život naših preocev nastao bolji? Ča su si očekivali, ča su dobili za nekrivično proljanu krv?

 

Ada i mi moramo postaviti naše nutarnje seoske dogadjaje, imena, suze i krv na vagu povijesti naše domovine i odvagnuti: se je splatilo? Mo­rete si misliti: mi i tako ne bi mogli bili ništ protiv svitskoga vihora. No to ne odgovara čis­to! Kako su se veliki naticali za glase i priznanje naših pre­ocev, kad se je krojila granica u ovi krajina? Koliko svega su našemu narodu obećali Austro­nimci, Ugri i Čehoslovaki? Ka­ko su kanili uticati na naš na­rod i SHS ljudi? Sve, sve to kanimo zviditi, izbačkati si iz magle pozabljenja, iz kupa (da ne velim smrdljive gomile) po­vijesnoga skladišća.

 

Zato Vam HRVATSKE NOVINE nudu u ovom historičnom ljetu malu seriju spominkov, historije, dogadjaje, po mogućnos­ti u povezanju na naše seoske prilike. Teme su:

 

  • kako su naši ljudi išli u boj?
  • zač je došlo do boja?
  • ki su bili atentatori na prije­stolonasljednika i njegovu ženu?
  • prvi tajedni u boju,
  • kako su naši ljudi reagirali na prve telegrame s bojiš­ća?
  • kako je išlo ženam i dici za vrime boja?
  • kako su pobirali zvo­ne i orgulje po na­ši seli?
  • zač se nije obistinilo kad su obićali 1914. ljeta: za Božić smo doma!
  • Kanimo načiniti bilancu mrtvih i skrsnulih iz naših sel, itd. itd.

Čuda svega bi morali, mo­g­li načeti, rasvititi, pojasniti i to zato, da sa­mi sebe bolje budemo razumi­­li, da bolje shvatimo zač smo danas ovde kade smo, zač? Zač se veliki broj ljudi danas za­laže za EU zajednicu (jer vidi u njoj jedini garant da se nikada već ne bi mogao dogoditi takov pokolj ljudstva, kako se je to dogodilo u 1. i 2. Svitskom boju).

(NB)

 

Kategorije