U južnogradišćanskom selu Sulzriegel, dijelu veleopćine Tarče, na cimitoru su subotu otpodne, 10. novembra po­dignuli spomenploču Romom, ke su za vrime nacionalsocijalizma proganjali i umorili. Pri ovoj spomen priredbi je sudjelivalo kih 60 ljudi.

SULZRIEGEL — Po priliki deset romskih obitelji s prezimenom Berger je živilo pod skromnimi uvjeti u Sulzriegelu pred 1938. ljetom. Po Drugom svitskom boju su se u se­lo vrnule samo dvi obitelji. Potomki obitelji Berger danas živu u Hrvatskom Cikljinu, u Bečanskom Novom Mjestu i takaj i u Beču.

Svetačnu spomenpriredbu subotu otpodne su organizirali Društvo za kulturu, zašćitu okolišnoga svita i polipšavanje sela (Kuo) u Tarči skupa s Na­rodn. visokom školom Romov.

Uz oficijelne zastupnike op­ćine i Na­rodnosnoga vijeća R­omov (Volksgruppenbeirat) su sudjelivali pri svetačnom aktu i katoličanski farnik Dietmar Stipšić i Manuela Horváth, zastupnica Pastoralne službe Romov u Dijecezi Željezno.

Slike