Kulturnom nagradom Hrvatskoga centra u Beču »Metron« za 2010. ljeto će biti odlikovan Hanzi Gabriel, koruški Slovenac u Beču, zborovodja, peljač različnih tamburaških ansamblov u Koruškoj i u Beču, aranžer i kompozitor i autor knjige »Po sledeh tamburaštva na Koroškem«. Hanzi Gabriel, ki ljetos svečuje svoj 70. rodjendan, ima odlične veze hrvatskim tamburaškim grupam širom Gradišća, a u prošlosti je usko suradjivao npr. s Tamburaškim orkestrom »Ivan Vuković« u Pandrofu, s Tamburicom Štikapron kao i s folklornim ansamblom Kolo-Slavuj. Kako je rekao Hanzi Gabriel, u budućnosti želji realizirati cijeli red muzičkih projektov skupa s hrvatskimi tamburaškimi i drugimi muzičkimi grupami i ansambli.

BEČ — Hrvatski centar od 2008. ljeta dodiljuje ovu Kulturnu nagradu gradišćanskih Hrvatov u Beču s nakanom, da odlikuje zasluge i dostignuća u korist hrvatske narodne grupe kao i ostalih manjin.

Sedmeročlani žiri je petak, 8. oktobra 2010. jednoglasno odlučio da će »Metron« za 2010. ljeto dodiliti koruškomu Slovencu Hanziju Gabrielu, ki jur desetljeća dugo muzički i umjetnički stvara u Beču. Zahvaljujući tamburi i tamburaškoj muziki je sklopio odlične veze brojnim tamburaškim grupam širom Gradišća i u Beču, a sām je u prošlosti utemeljio i peljao tamburaške grupe, kako u Koruškoj tako i u Beču, a i dandanas je još aktivni zborovodja. Hanzi Gabriel je aranžirao i komponirao bezbroj kusićev za tamburaške sastave, a vrhunci njegovoga djelovanja se moru najti  u zbirki »Melodije« (1982.), to su pjesme Milke Hartmann, ke je on harmonizirao odnosno oglazbio. U ljetu 2005. je izašla velika monografija »Po sledeh tamburaštva na Koroškem« (skupa s Vlastom Lokar-Lavrenčič), a 2008. je izašla brošura »25 let Fermata«.

Na njegovu inicijativu i pod njegovim peljačtvom je izvedena slovenska praizvedba »Hrvatske maše« Hanesa Lasakovića, 2007. u Železnoj Kapli u južnoj Koruškoj, a ljetodan kašnje je izvedbu ove maše (u crikvi Servitov/Servitenkirche u Beču) pokrenuo kao skupni projekt ansambla Kolo-Slavuj i ansambla Fermata prilikom 25-ljetnoga postojanja ovoga slovenskoga tamburaškoga sastava u Beču.

Žiri se u svojoj odluki zgledao i na činjenicu da se koruški Slovenci isto kao i gradišćanski Hrvati boru za manjinska prava kao i za opstanak svojega jezika i kulture. Hanzi Gabriel je kao dite — kako i kih tisuć Slovencev u južnoj Koruškoj — od nacionalsocijalistov prisilno iseljen na sjever Europe i je tim doživio tešku sudbinu. U tom pogledu je žiri željio i odlikovati Gabrielovo zalaganje za svoju narodnu grupu kao i za ostale manjine u Austriji i želji nagraditi njegov kulturno-politički angažman u povezivanju pred svim koruških Slovencev i gradišćanskih Hrvatov.

Kako je rekao glasnogovornik žirija, mag. dr. Branko Brezović, u obrazloženju za odluku o ljetošnjem laureatu: „Nam je bilo važno pokazati na Gabrielove zasluge u pogledu na očuvanje i dalje razvijanje tamburaške muzike s posebnim pogledom na njegovo povezajuće djelovanje med koruškimi Slovenci i gradišćanskimi Hrvati, a posebno i med tamburaškimi grupami u Koruškoj, Gradišću i Beču.“

Djelovanje gradišćanskohrvatskih društav u Beču, tako i Hrvatskoga centra je svenek bilo i je i na dalje usmireno na suradnju svih narodnih grup, pred svim u Beču, a nagrada »Metron 2010.« za Hanzija Gabriela je vidljiv znak i jasan izraz toga osvidočenja i držanja.

Nadalje je rekao Branko Brezović u obrazloženju odluke žirija, da Centar tim jasno želji pokazati na širok spektar djelovanja u Beču i na to, da ova hrvatska ustanova u glavnom gradu Austrije u svojem djelatnom programu i svitonazoru želji ujediniti sve snage, ke djeluju u korist narodnih grup, a želji naravno i pokazati svoju solidarnost s onimi, ki se na isti i na drugi područji boru za svoja prva i za svoj opstanak. „Upravo Hanzi Gabriel u sebi ujedinjuje ova svojstva i osebine i zato s velikim veseljem i zadovoljstvom čestitamo ovoljetnomu dobitniku kulturne nagrade »Metron« na ovom odlikovanju.“

Dodjela nagrade će biti na Martinju, četvrtak, 11. novembra (20.00) u Hrvatskom centru u Beču.                 (uredn.)

Kategorije