Hrvati imaju status najomr­a­ženijega naroda u Srbiji, pokazalo je istraživanje agencije Faktor plus, ke je u srijedu, 6. marca objavio list Blic, ča predsjednik Demokratskoga saveza Hrvatov u Vojvodini (Dshc), jedine po­litičke stranke vojvodjanskih Hrvatov, vidi kao posljedicu antihrvatskih stajališćev velikoga broja predstavnikov vlasti u Srbiji.
SUBOTICA — „Na vrhu lje­stvice najomraženijih narodov kod Srbov su Hrvati. Čak 45 posto ispitanikov izjasnilo se je negativno kada su u pitanju gradjani zemlje s kom graniči­mo. Odmah za Hrvatskom, na listi narodov ke negativno ocjenjujemo su Albanci“, navodi se u tekstu kim se obja­š­njavaju rezultati istraživanja.

O Albanci se je negativno izjasnilo 33 posto ispitanikov, a čak 68 posto Albancev najnegativnije vidi Srbe, navodi se u studiji, ku prenosi Blic.

List je objavio i da je istra­živanje agencije Faktor plus pokazalo da 43 posto ispitani­kov najpozitivnije mišljenje ima o Grki, a pozitivno miš­ljenje Srbi imaju i o Črnogorci, Madjari, kao i Bošnjaki.

„Hrvati imaju status najo­mraženijega naroda u Srbiji! To je posljedica kontinuirano negativnih stajališćev u prostoru javnosti, ki najveć gene­riraju predstavniji vlasti… Dje­lovati ne samo u području politike u ovakovi uvjeti izuzetno je teško“, naveo je tim povodom na Twitter profilu čelnik Dshb-a T. Žigmanov.

„Ovo istraživanje je, nažalost, potvrdilo ono ča sam kao politički prvak u proteklih lje­to dan isticao — prema Hrvatom u Srbiji su najrašireniji negativni stavi i stereotipi! To je posljedica snažnih i učestalih antihrvatskih sadržajev u izjava relativno velikoga broja predstavnikov najviših razina vlasti u Srbiji“, obrazložio je Tomislav Žigmanov.

Kako je istaknuo, gotovo da je poželjno u političkom diskursu negativno etiketirati os­o­be, dogadjaje i procese u Hrvatskoj, a antihrvatsko raspoloženje za posljedicu kod ov­dašnjih Hrvatov ima strah, n­e­sigurnost i nepripravnost na su­djelovanje u životu zajednice.

„Ovu jesen je broj upisane dice u prve razrede bio za tr­e­ćinu manji u odnosu na pret­hodno ljeto! Ovo­ga bi tribala biti svisna i Hrvatska, ka bi m­orala osn­a­žiti i obogatiti pr­o­­grame podrške na­šim nastoja­njam“, zaključio je pre­d­sjednik Dshv-a. T. Žigmanov.

(NM/Hina)

Kategorije