FILEŽ — Ponovo su se javili fileški umjetniki javnosti s vrlo uspješnom, šarolikom izložbom. Od  9. do 30. decembra je pet (od svega skupa 20 umjetnikov u selu) pokazalo brojnoj publiki svoja novija djela u farskom domu Fileža. Organizator izložbe je opet bilo Literarno i kulturno društvo Filež (LIKUD).

Danica Farkas, lani jako aktivna umjetnica (autodidakt), prezentirala je svoje nujne, meke akvarele s domaćimi motivi i drugimi krajoliki, a nje velika posebnost su bile fine slike slikane keresturskim črljenim vinom.

 

 Od daleko poznate profesionalke Anice Košćan smo vidili atraktivnu adventsko-božićnu keramiku (turmiće, andjele) u različni veličina. Ona je u svojoj keramičkoj djelaonici i nadalje kreativna, sada (u mirovini) pravoda u malo pomirenijem tempu. 

 

Inž. Štefan Kuzmić, u civilnom zvanju klima-tehničar, obogatio je izložbu ovput s jako suptilnimi črno-bijelimi fotografijami svita oko sebe, kako ga vidi samo osjetljiv umjetnik. On tako pravo dokumentira seoski i drugi život, a doma ima opširnu fotografsku zbirku.

 

Ne more na fileški izložba faliti dr. Petar Palković, vračitelj-internist u bolnici u Bečkom Novom Mjestu. Mimo karikaturov, ke u Hrvatski novina uživamo jur skoro 20 ljet dugo, je pokazao ovput i grafička djela pak izrazito jake apstraktne slike velikoga formata. 

 

Peti u krugu umjetnikov je bio Gerhard Vuković. Nanovič smo se mogli diviti njegovim jakim, farbastim slikam, punimi fantazije, veselja i posebnosti. Gerhard stoji u opskrbi organizacije Rettet das kind u Gornjoj Pulji. Onde i doma na Filežu on broji med najmarljivije slikare.

 

Vernisažu je glazbeno sprohodio muzičar na staroj harfi, Gábor Rajnai iz Šoprona, s hrvatskimi i irskimi jačkami božićnoga časa. A predsjednik LIKUD-a, Franjo Palković, je koristio priliku, da gostom na izložbi predstavi i buduće djelovanje. Likud će, uz mnogo drugo, svako ljeto organizirati ovakove izložbe i kani realizirati u budućih pet ljet „Pilotprojekt Filež“, skupa s umjetniki, drugimi partneri i općinom. Cilj je da se atraktivno obnovi seoski oblik i hrvatski karakter Fileža, pod geslom „Da nam bude vridno, ovde živiti i uživati“, kako piše na pozivnica na izložbu.

(uredn.)

Kategorije