„U fokusu mojih veleposlaničkih aktivnosti bit će svakako i djelo s udrugami ke predstavljaju snažnu sponu izmed Hrvatske i iseljene Hrvatske kao i izmed Hrvat­ske i Austrije“ — rekao je no­vi hrvatski veleposlanik u Be­ču Dani­el Glunčić.

BEČ — Novi veleposlanik Republike Hrvatske u Austriji Daniel Glunčić, obratio se je u 7. januara prigodnim teks­tom hrvatskim i gradišćansko-hrva­t­skim udrugam u ovoj alpskoj zemlji, izvijestivši ih o svojem dolasku na veleposlaničku du­žnost u Beč.

„Poštovane predsjednice, poštovani predsjedniki hrvat­skih i gradišćanskohrvatskih udrug, poštovani predstavniki hrvatske i gradišćanskohrvat­ske zajednice u Austriji, čast mi je i zadovoljstvo ovim Vas putem srdačno pozdraviti i izvijestiti kako sam predajom ko­pije vjerodajnica šefu protoko­la austrijskoga Ministarstva vanjskih poslov stupio na duž­nost designiranoga veleposlanika Rep. Hrvatske u Beču.

„U fokusu mojih veleposlaničkih aktivnos­ti bit će svakako i djelo s udrugami ke pred­sta­v­ljaju snažnu sponu iz­med Hrvatske i iseljene Hrvatske kao i izmed Hrvatske i Austrije. St­o­­ga jur sada najavljujem okupljanje u Velepos­lanstvu na kom ćemo se imati prilike i osobno upoznati i raz­miniti mišljenja. O datumu će­mo Vas pravovrimeno informirati. Veselim se budućim s­u­sretom i zajedničkoj suradnji za dobrobit hr­vatskoga naro­da i na jačanju austrijsko-hrvat­skih vezov“, istaknuo je novi veleposlanik u Austriji Daniel Glunčić, koga su neki od be­čkih Hrvatov imali prilike upo­znati na svečanosti spušćanja kravate na balkonu hrvatskoga Veleposlanstva u Beču 1. januara 2020. ljeta, simboličnoga čina kim je u nazočnosti hr­vatskoga ministra vanjskih i europskih poslov Gordana Gr­lića Radmana prigodno obilje­žen početak hrvatskog pred­sjedanja Vijećem Europske unije. (HN su o tom pisale.)

Tom prigodom ministar Gr­lić Radman i predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jan­droković, bili su, na poziv svojih austrijskih kolegov, svečani go­sti na Novoljetnom koncertu u Beču. (Snježana Herek/ur.)

Kategorije

Slike