Folklor je naša domena, u folkloru smo jaki, to nam je sigurno skupni hrvatski, bolje rečeno slavenski jerb, bašćina, a to se imamo zahvaliti pred svim i prijateljem, dobročiniteljem i angažiranim ljudem u samoj Hrvatskoj — ki su se svenek zalagali i za hrvatske zajednice i izvan njevoga domaćega područja a tako, naravno i za gradišćanske Hrvate. Gdo je u ovom prošlom tajednu mogao biti s nadregionalnim folklornim ansamblom gradišćanskih Hrvatov Kolo-Slavuj  — bilo na pozornici ili u publiki mogao se je ponositi s tim ča je ov ansambl pokazao u već od dvi ure dugoj predstavi, u folklornoj gali »Koloversum« povodom 40 ljet djelovanja na području domaćega i hrvatskoga folklora uopće.

Zapravo cjeli svit poznaje Irce danas po njevom nevjerojatno impulzivnom, atraktivnom i akrobatskom plesu, stepu, komu su dali i naziv »Feet od Flames«. Hrvati su tancali jur pred tim u kolu i kombinacije plesnih korakov, da se gledateljem ponekad  more i vrtiti u glavi. Obadvim ovim malim narodom, Ircem i Hrvatom je uz ustalo i to skupno, da imaju jako bogatu muzičku tradiciji, naravno i tradicionalnu, ali pred svim i modernu plesnu tradiciju.

Tradicija more biti i moderna, iako temelji na starinskom — a na čem bi nešto temeljilo, ako ne starinskom, drevnom, uhodanom, lipom i dobrom? Ansamblu Kolo-Slavuj  se je u minulih 40 ljet ugodalo otkriti hrvatski folklor i ga proširit i usidriti u svist ovoga našega maloga hrvatskoga roda. Kolo-Slavuj položio je kamen temeljce ne samo sebi nego i za druge folklorne grupe i sastave, obogatio ih i hrabrio, a ne zadnje im je i svojim djelovanjem omogućio daljnje razvijane.

Gala »Koloversum« je bez sumlje dosadašnji vrhunac ne samo djelovanja ovoga ansambla, nego i scenskoga prikaza kao i muzičke, pjevačke i plesne izvedbe. U ovu svoju galu je Kolo-Slavuj upleo sve dosadašnje faze svojega razvijanja — od prvih korakov u Kolu i tamburaškoga trzanja u Slavuju, prik vlašćih gradišćanskohrvatskih koreografijov umjetničkih djel velikoga mentora ovoga ansambla dr. Ivana Ivančana do prvih početkov vlašćih koreografijov (Rudi Štefanić: „Bunjevačke igre“; Štefan Novak: „Hrvati na Moravi“) ča do vrha modernoga hrvatskoga folklora na sceni (Štefan Novak: ženska koreografija „Lipa Ane rože trga“ i muški ples „Stojim ti ja pod oblokom“). Ov oganj je preskočio i na najmladju generaciju domaćih autohtonih koreografov, Lidiju Novak i Filipa Tyrana, ki svoj pristup modernomu domaćemu folkloru izražava u finalnoj koreografiji „Rože i klinčaci“ za galu »Koloversum« i pod uticajem Podravine. Ansambl Kolo-Slavuj se more ponositi svojim djelovanjem a skupa s njim se moremo svi mi ponositi sa svirači, pjevači i plesači iz ovoga ansambla.
 

(petar tyran)

 

>> Galerija

Kategorije