Nazivi za misece - Mali jezični savjeti

Uz medjunarodne/internacionalne nazive za misece kot su to januar, februar… koristimo u gradišćanskohrvatskomu jeziku u posebni prilika i hrvatske nazive za misece. To je tradicija, ku njegujemo jur stoljeća dugo. Tako su jur u Novom horva­czkom kalendaru, ki je 1806. ljeta tiskan u Šopronu, zapi­sana imena misec na dva na­čine. Uz naziv julius (čitaj: j­u­lijuš) piše i jakovcsak (1806: 17) ili uz decembar i naziv grodan (1806: 26).

Dandanas imamo za decembar u hrvat­skomu jeziku naziv prosi­nac, a tako i u gradišćanskohrvatskomu, ali ov stari naziv „grodan“ za „decembar“ se još ču­va u poljskom (grudzień), u­krajinskom (grudenj) ili u slo­venskom (gruden). U češkom jeziku naziv za decembar glasi „prosinec“, spodobno kao i kod nas danas. I med dvimi svitskimi boji, kad npr. Ignac Horvat uredjuje Kalendar, imamo u „Kalendariumu“ dv­o­jake nazive: uz januar piše i siječanj, uz februar i veljača, itd.

Vlašće nazive za misece su imali svi slavski jeziki, još i ruski, kade su u 20. stoljeću zaminjeni internacionalizmi. Danas se ovakovi „domaći” na­zivi čuvaju uz hrvatski i gradišćanskohrvatski još u bjelo­ruskom, češkom, kašupskom, poljskom i ukrajinskom. Nazivi potiču iz narodnoga jezika i redu se po posli u prirodi. Pogledajmo si moguće porijeklo hrvatskih nazivov, kako bi si laglje zapametili nazive: Siječanj — u siječnju se „siječe/ siče“ drivlje u lozi. Veljača — u veljači dani nastaju duži, ve­ći ili „velji“. Ožujak — jedni mis­lu da u ožujku sunce nastaje žutije, ada jače, da sunce ožu­ti. Drugi tumaču nastanak im­e­na prema činjenici, da je u ožuj­ku vrime lažljivo i da se je ov misev koč i zvao lažujak. Pre­ma ovom tumačenju bi ožujak značilo, da vrime laže. Travanj — u travnju raste protulićna trava. Svibanj — u svibnju raste biljka sviba [Hartriegelstrauch], ka u naši kraji na protuliće ima prelip žuti cvijet. Lipanj — u lipnju cvate lipa, drivo ko je poznato i u naši kraji. Srpanj — u srpnju se srpom žalo ži­to. Srpanj je ada misec žat­ve. Kolovoz — u kolovozu se je litinja vozila u koli domom. Rujan — u rujnu se mamu je­leni i druge živine a onda ru­ju (glasno viču). Listopad — u listopadu lišće spadje s dri­vlja. Studeni — studeno zna­či i mrzlo, a u studenom dojde mraz pak je to naziv za prvi mrzli misec. Prosinac — su­n­ce u ovom misecu samo „pro­sine“ (kratko za oblaki progleda), jer je u ovom misecu i zimski suncostaj [Wintersonnenwende]. S druge strani bi naziv ovoga miseca mogao imati veze i s kršćanstvom, jer se u ovo vrime već „prosi“, mo­li, ča bi bilo povezano s broj­nimi adventskimi običaji.

(Zorka Kinda Berlaković; 37.)