Svako ljeto se brojni turisti iz cijele Europe autom otpravu na putovanje do svojih najdražih ljetnih destinacijov. Lani su se cestov­nim putem u inozemstvo od­vezli 42% Europejcev. Od njih je 65% pu­tovalo autom ili drugim motornim vozilom. Da su pu­tovanja ljeti ri­zik, kažu is­pi­tivanja.

Skoro tretina kvarov i tehničkih pro­blemov s auti se dogadja na putu pre­ma ci­lju. Poznata je i činjenica, da se većina prometnih nesrić dogodi u tepli ljetni miseci, ar vozači ljeti manje gledaju na sigurnost u cestovnom prometu nego zimi.

Zato je potribno dobro pripraviti se na putovanje autom. Evo nekoliko tanačev, ka­ko zlakotiti si vožnju:

  1. Ne preveć naklasti na auto: Prevelika težina nije najbolja za auto. Koferi neka ne budu pometani više nego su zadnja sidala visoka, ar se tako sma­njuje vidno polje. Postoji i pogibel, da pri naglom kočenju dugovanja od odzad odletu najper. Kad je prtljažnik pun, je pun. Prtljaga ne sliši nutar u auto med putnike. Ako potribno, se neka vrže na krov.
  2. Potribna dugovanja moraju biti pri ruki, to je hrana, piliši, plenice, medikamenti, igrač­ke za dicu i ono, ča bi se pri vožnji moglo tribati.
  3. Razlike u prometni propisi: Različne zemlje imaju različna ograničenja brzine. To vo­zač prethodno mora dozviditi.
  4. Odmor: Važno je zgledati se na bioritam i otputovati u vrime, kad je tijelo naviknuto biti budno i aktivno. Idealno je pojti na put prlje nego promet nastane jak i ugnuti se zastoju i vrućini.
  5. Sigurnost na cesti ima prioritet: Prilagodite način vož­nje situacijam na cesti. To recimo naliže gustoću prometa, vrućinu, vi­d­ljivost, even­tualni duži put kočenja. Pritom se mora misliti na auto, ki je pun prtljage i putnikov.
  6. Odgovarajuća sigu­r­nosna uda­ljenost: Na cesti je važno paziti na promet oko­lo sebe i na sigurnosnu udaljenost (Sicherheitsabstand).
  7. Vruć auto: Študije velu, da visoke temperature na človika ravno onako djeluju kot 0,5 promilov alkohola u krvi. To znači, bolje dvakrat gledati, nego jednoč.
  8. Napumpane gume: Ako je auto opterećen putniki i prtljagom i ako je vruće, tlak u guma mora biti viši. Zato se tlak gumov mora kontrolirati kad su gume hladne i prilagoditi ga težini nakladjenoga au­ta.

(Agnjica Schuster)

Kategorije