Crikve sadržavaju mnoge dragocjenosti, ali i one same su dragocjene. Crikvu mnogokrat zovemo i „hižu Božju“. U nju moremo stupiti nutar kot da bi stupili u stan prijatelja. Jur čim prekoraknemo prag, moremo uživati ono, ča je u crikvi drugačije: svitlo, tišina, duha, temperatura. Kad neku crikvu pohodimo po prvi put, si moremo jur vani predstavljati, ča nas nutri more čekati. Osebito suvrimene crikve nas moru presenetiti. Izvana je takova crikva recimo trizno oblikovana, a nutri zrači teplina. Stolne ili u turističkom pogledu interesantne crikve su mnogokrat jur u šesti ili sedmi jutro otvorene, a to ča do večera, i to za nas. Čim stupimo u crikvu, ne moramo biti odmah pobožni. U crikvu smimo odnesti sve ono, ča sliši nam: naše ćuti, probleme, pitanja, skrbi, strahe. Crikve nas pozivaju na razgledivanje, molitvu, meditaciju, počivak, premišljavanje. Mnogim ljudem dojdu u crikva najbolje ideje. Mirno si moremo sobom zeti blok za bilješke! Mi si moremo i zajačiti u crikvi, u koj smo sami. Na sliki vidimo Djakovačku katedralu u Hrvatskoj.

Da bi dostali ukupan utisak o crikvi, je dobro ostati stati odzad i potom odlučiti se za mjesto, kamo ćemo se sjesti. Mi se moremo okrenuti onomu, ča privlačuje naš pogled. Morebit je to šar oblok, štatua sveca ili vjekovječna svića. Osebito u barokni crikva je mnogo kipov s prikazi biblijskih scenov ili ilustracijov žitka svecev. Mogli bi se zadržati kod samo jedne scene i najti poruku za vlašći žitak.
Svaka crikva je uz centralni križ puna zbočnih križev. Na priliku simbolizira 14 križev pojedine štacije Križnoga puta. Ornamente s križem moremo najti i na klupi ili stupi. Moremo se i otpraviti iskati križe, ki očituju vjeru u goristanje tako, da su okruženi od trakov, da su pozlaćeni ili nakinčeni dragocjenimi kameni ili prozirnim staklom. Kadakoč križi nosu Kristuša, ki na nji ne izgleda izmučen, nego kot trijumfator.
Ako na kraju nažgemo sviću za človika, koga zručamo u pomoć Božju, ga tim jačamo. Mi se moremo pridružiti svim onim pohodnikom crikve, ki su jur pred nami i pred mnogimi ljeti, ponekad stoljeći, u odredjenoj crikvi molili i tako zadobili duševnu puninu i radost. Ako Vaša crikva u Vašem domaćem selu nije otvorena, ćete sigurno najti crikvu u vašoj blizini, i ćete najti duhovnu hranu, ka godi Vašoj duši.
(Agnjica Schuster)

Kategorije