Kritičari upozoravaju da će­du dica biti izložena ideologiziranoj nastavi ku je osmi­slila vlada. Imamo nacional­ni obrazovni kurikulum! Ob­javio je to madjarski minis­tar Miklós Kásler, predstav­ljajući opsežan dokument ki je, kako je rekao, dizajniran za sadašnjost i budućnost, a temelji se na vridnosti iz pro­šlosti. No, umjesto pohvalov i uzdaha olakšanja jer ćedu, eto, školari biti rasterećeni, manje će biflati i već učiti raz­mišljati svojom glavom tr ko­ristiti napredniju informati­čku opremu, uslijedila je sal­va kritikov. Prvič je rok za primjedbe i prijedloge bio prekratak, drugič je dokument krojen ideološki po mje­ri madjarskih nacionalistov. Kurikulum je, velu kritičari, jednostran, nacionalistički orijentiran i odražava vridnosti autokratskoga društva.

BUDIMPEŠTA — Kreiran je da oblikuje „novoga gradjana“ po mjeri vlasti. „Rok za ra­spravu bio je prekratak, to je prva primjedba. Sindikat učiteljev nezadovoljan je i tim ča, na primjer, jedini madjarski nobelovac Imre Kertész nije uvršćen na popis autorov ke školari tribaju čitati, ali zato je neki profašistički orijentirani, osrednji pisac. Kritičari ve­lu da je kurikulum napravljen zbrda-zdola i da je ideološki o­farban. Je tako da rasterećuje školare jer je predvidjen manji broj uri, ali ništ se preveć nije minjalo kad je rič o količini gr­adiva. Kao primjer nepotri­b­noga gradiva navodi se podatak o tom koliko je duga sto­pa neandertalcev. Uglavnom, ni­gdo nije zadovoljan, osim, naravno, vlade, njoj je sve u redu. Po principu živila Madjarska, živio nacionalizam — komentirao je za Večernji list profesor Ernest Barić iz Pečuha, ki pažljivo prati dogadjanja u ob­razovanju.

Kritičari velu da kurikulum ima samo jednu svrhu, a to je zadovoljiti političku volju aktualne vladajuće strukture na čelu s vladajućom strankom Fidesz i premijerom Vikto­rom Orbánom. Na većini stranic dokumenta govori se o nacionalnom identitetu Madjarov, domoljublju i važnosti obitelji, ča su sve, napominju, važne teme, no svit oko sebe triba promatrati s već stajališćev, a ne samo jednoga. Izostala je i šira društvena rasprava. Kriti­čari su pripravni na to da će ih Orbánov „odjel za propagandu“ nazvati Sorosevimi plaćeniki, izdajniki ili imigran­ti, ljudi ki ne volu Madjarsku...

Fidesz se, inače, suočava s opadanjem broja mladjih pristašov jer mlade već zanimaju životni problemi poput školovanja i zapošljavanja, okrenuti su prema van i ne želju se zaključavati u nacionalnu lju­šturu (Schneckenhaus). Sindikat madjarskih prosvjetnih dje­latnikov odmah se je oglasio i stao nizati kritike prema ško­l­skomu kurikulumu ki je, smatraju, Fidesz izdjelao kako bi promicao svoj nacionalistički program i ograničio akademske slobode.

Protiv kurikuluma, namije­njenoga osnovnim i sridnjim školam, ustao je i Demokratski sindikat učiteljev (Pdsz) ki po­ziva na prosvjed. Kurikulum ne ostavlja nikakovu slobodu misli, već diktira ča misliti, ve­li u sindikatu čiji su člani na društveni mriža počeli objavlji­vati fotografije s plakati protiv spornoga dokumenta, navode­ći, izmed ostaloga, da ne želju promovirati fašizam u škola.

Kategorije