Austrijska vojska se nalazi u teškoj situaciji, na ku je upo­zorio ministar obrane Thomas Starlinger, ki je sada i na „svojoj koži“ imao priliku osjetiti koliko je oprema austrijske vojske zastarala.

BEČ — Jedinom tehnički is­pravnom transportnom letelicom austrijske vojske tipa Her­kules C-130 Starlinger je otputovao u Bosnu i Hercegovinu, ali zbog kvara nije mogao se isti dan vratiti istim avionom, već je delegacija išla autobusom, a ministar koli.

Kada se je delegacija tribala vratiti iz Sarajeva u Beč, na Herkulesu je ustanovljen tehnički kvar, pisao je list Kleine Zeitung. Delegacija je mora­la napustiti zrakoplov i čekati na letilišću pokušaj popravke. Medjutim, pokidob nije bilo moguće popraviti kvar, organiziran je autobus vojske za povratak delegacije u Austriju, a ta put, umjesto uru vrimena, dura sedam uri. Glasnogovornik vojske Michael Bauer objavio je da je zrakoplov imao probleme sa hidraulikom.

„Povratak zrakoplovom je odložen zbog problema s hid­raulikom. Povratak se sada oba­vlja drugačije. Drugi Herkules čeka na nove propelere i do kraja januara neće letiti, a tre­ti transporter je do maja u E­n­gleskoj na tehničkom pregledu. Ti zrakoplovi su stariji od 50 ljet“ izjavio je Bauer.

Bauer je objavio i da je kvar na Herkulesu otklonjen oko 13.30 i da je zrakoplov poletio iz Sarajeva, a da su delega­cija i ministar u to vrime jur bili na putu autobusom odno­sno koli prema Austriji.

Starlinger je u septembru ob­javio financijski izvešćaj u kom je pokazao koliko je kritično stanje u Austrijskoj saveznoj vojski. Preporučio je pove­ća­nje vojnoga budžeta narednih ljet sa aktuelnih 2,2 na 3,1 milijardi eurov, kao i postepeno povećanje na jedan posto od Bdp-a do 2030. ljeta.

Pokazao je, da vojska već nije u stanju da šćiti zemlju, a ni da pruži pomoć gradjanom u slučaju elementarnih nepogodov.

(Z. M. Vesti)