»Obitelj Pejačević i kulturno-povijesne veze Hrvata i Slovaka«, naziv je izložbe Slovačkoga centra za kulturu Našice u suradnji sa Zavičajnim muzejom Našice, otvorene u petak, 4. oktobra navečer u Hrvatskom cent­ru u Beču, ki je bio domaćin ove kulturne manifestacije. Pokrovitelji su joj bili Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Savjet za nacionalne manjine RH, uz podr­šku Saveza Slovaka, Ureda za iseljene Slovake i zastupnika za češku i slovačku nacionalnu manjinu u Hrvat­skom saboru Vladimira Bil­e­ka, Osječko-baranjske župa­nije, Grada Našica i Hep-a.

BEČ — Otvaranju izložbe u Hrvatskom centru u bečkoj Schwindgasse 14 nazočili su, izmed ostalih, potomak naši­čke grane obitelji Pejačević, La­dislav Pejačević (78) iz Beča, direktor Slovačkoga instituta u Beču Igor Skoček i Milina Sklabinski iz Ureda za iseljene Slovake u Požunu (Bratislavi).

Izložbu je otvorila hrvatska veleposlanica u Austriji ddr. Vesna Cvjetković istaknuvši značaj nove suradnje dvih nacionalnih manjina, Slovakov u Hrvatskoj s gradišćanskimi Hrvati u Austriji i širje.
„Slovaki u Hrvatskoj su jed­na od 22 priznate nacionalne manjine u Hrvatskoj, ke oplemenjuju i obogaćuju život na području kade živu“, rekla je hrvatska veleposlanica. Doda­la je kako su nacionalne ma­nji­ne „most povezivanja“ Hrvat­ske s njevim matičnim zemljam. Napomenula je da Hrva­ti Slovake kako u Hrvatskoj ta­ko i u Slovačkoj doživljavaju „kao svoje prijatelje“. Osvrnula se je i na značaj plemićke obitelji Pejačević za Našice i našički kraj, ali i značaj po­zn­a­te skladateljice iz te loze Do­re Pejačević za hrvatsku i europsku kulturu, a čija su brojna djela izvodjena u Beču u sklopu »Godine kulture Austrija-Hrvatska 2017«.

Nazočnim se je obratila i ravnateljica Slovačkoga centra za kulturu u Našica dr. Sandra Kralj-Vukšić. Zahvalila je glav­noj tajnici Hrvatskoga centra Gabrijeli Novak-Karall na pr­voj suradnji s gradišćanskimi Hrvatima, napomenuvši kako je uvjerena da će se ona i da­lje nastaviti, jer obadvi narodne manjine imaju isti cilj: njegovati, gajiti i očuvati svoj je­zik, kulturu i identitet u njevoj „novoj“ Domovini.

Vezano uz plemićku obitelj Pejačević, dr. Kralj-Vukšić je istaknula da je ona imala zna­čajnu ulogu u političkom, dru­štvenom, gospodarskom i kulturnom životu Hrvatske tijekom 18., 19. i početkom 20 stolje­ća, a posebno je zaslužna za razvitak Našic i našičkoga kra­ja, tr cijele Slavonije, tr imala istaknuto mjesto u njen povijesti. Dodala je kako je kroz prošlost iz obitelji poniklo niz znamenitih osob, med kimi dvojica hrvatskih banov, Ladislav i Teodor. „Plemićka obi­telj Pejačević kulturno-povijesna je povezni­ca trokuta Austri­ja-Hrvatska-Slovačka“, za­klju­čila je dr. Kralj-Vukšić.

O izložbenom postavu, u­mjesto odsutne autorice izlož­be Silvije Lučevnjak, kustosice i ravnateljice Zavičajnoga muzeja Našice govorila je Ta­tjana Seničanin, kustosica Slo­vačkoga centra za kulturu u Na­šica. Istaknula je kako izložba na 16 panelaov prikazuje i dokumentira kulturno-povijesni i politički kontekst iseljavanja Slovakov u našički kraj i potporu naseljavanja Slo­vakov od strane obitelji Peja­čević u ov dio Slavonije. Dodala je kako izložba takaj na zanimljivi način približava fenomen iseljavanja Slovakov u našički kraj, uzroke i vrimen­ska razdoblja, i to iz njeve per­spektive gledanja. Napomenu­la je kako izložbu prati i prigodni katalog na hrvatskom, slovačkom i nimškom jeziku.

U ime domaćina Gabrijela Novak-Karall izrazila je zadovoljstvo uspostavljenom surad­njom gradišćanskih Hrvatov sa Slovaki iz Hrvatske, napomenuvši kako će sigurno dojti do daljnje suradnje, jer ove dvi narodne manjine imaju još pu­no toga za reći i pokazati.

Glazbeni okvir izložbi, sjajnimi izvedbama djel Dore Pejačević i ostalih autorov dala je mlada hrvatska violinistica Karla Križ uz pratnju svojega oca, pijanista i glazbenoga pedagoga Venca Križa. Izložba se more pogledati do 20. ok­to­bra 2019. ljeta.

(Snježana Herek/uredn.)

Slike