Jur drugi put ovo lje­­to Šibe­n­sko-kninska županija predsta­vila se je u Beču. Go­s­poda­r­ski skūp u palači Esch­en­bach otvorio je predsjednik Ögv-a Andreas Gnesda, a nazočne je pozdravila hrvatska veleposlanica u Austriji dr. sc. Vesna Cvjetković.

BEČ — „Austrija je na pr­vom mjestu po izravni strani ulag­a­nji u Hrvatsku. Tijekom poslid­nja 23 ljeta njeve tvrtke uložile su već od sedam milijardi E u Hrvatsku“, rekla je mag. Tatja­na Mrvoš, savjetnica za gospo­darstvo u Velepo­slanstvu Republike Hrvatske u R Austriji.

Istaknula je i kako u Hrvat­skoj trenutačno posluje 700 austrijskih tvrtki/firmov ke za­pošljavaju 35 tisuć ljudi. To­čka na „i“ promocije u Beču bilo je potpisivanje Memoranduma o suradnji izmed Austrijske udruge obrtnikov, malih i srid­nje velikih poduzetnikov Ögv tr Obrtničke komore Šibensko-kninske županije. „Imamo po­tencijala, samo ih znalački tri­bamo iskoristiti s našimi prija­telji Austrijanci“, zaključio je Joso Smolić, predsjednik Obrtničke komore.

Kategorije

Slike