Kad je Greta Thunberg, pet­naestljetna švedska divojčica u augustu 2018. ljeta zapo­č­ela svoj „štrajk za klimu“ ispred švedskoga parlamenta prva misao mi je bila — kako plemenito i kako zaman.

BEČ — Živimo u svitu kade se po desetljeću borbe za istinu o klimatski promjena i konačno ujedinjenje svitske znanstvene zajednice pojavljuju političari i svitski peljači ki nije­ču postojanje klimatskih pro­mjenov. Profit je njevo božan­stvo kom se klanjaju. Kako su prolazili tajedni i Greta nije odustajala od svojega štrajka, nego je dapače počela dobiv­a­ti sve već mladih sljedbenikov ši­rom svita, sjetio sam se još jed­ne švedske divojčice.

Iako nije bila stvarna osoba, Pipi Duga Čarapa (Pipi Lan­g­strumpf) je uticala na sve nas ki smo danas u pedeseti i šezdeseti ljeti. Pipi je glavni lik romana, svojeglava divojčica ka se ne ponaša prema pravili i tako preispituje krute i usta­ljene društvene norme. Iako neobičnoga ponašanja, ona je vesela i dobra osoba, neustra­šiva i velikodušna, ka voli svo­je prijatelje. Voli diliti pravdu i pomagati onim kim je po­moć potribna. Budući da je ipak lik iz romana, ona je najjača divojčica na svitu, pa ima snagu kom dili pravdu i čini da stvari idu onako kako ona želji.

Greta nima fizičku snagu Pipi, ali je uporna i neustrašiva. Nje najjače oružje su riči, po­ruke ke u svoji govori šalje od­raslim od početka svojega štraj­ka. U ti poruka je iskrena i direktna, ne ustručava se otvo­reno, ali na civiliziran način kritizirati one kim se u tom tre­nutku obraća. U govori se uvijek poziva na rezultate znan­st­venih istraživanj. Kritizira političare ki govoru o klimatski promjena kao jednom od prob­lemov ki će se jur nekako rije­šiti, a zapravo bi tribali progla­siti izvanredno stanje i uložiti sve napore kako bi spasili Ze­mlju jer nimamo drugi dom. Nje prispodoba Zemlje s ku­ćom ka gori i urušava se, a nje ukućani se na to ne obaziru je svim jasna slika stanja u kom se nalazimo.

Ne leti zrakoplovom jer ne želji povećavati emisije CO2

Dosljednost Greta pokazuje i svojim ponašanjem jer na d­o­gadjanja kade drži govore ne putuje zrakoplovom, nego isključivo vlakom. Ne zato ča se boji letiti zrakoplovom, nego zato ča ne želji svojimi putovanji povećavati emisije CO2. Tako je na Svitski ekonomski forum 2019. u Davosu putov­a­la vlakom 32 uri je i u svojem go­voru otvoreno prozvala nazoč­ne iz biznisa i politike ki su ve­ćinom doletili privatnimi zrakoplovi.

Kako je Pipi „probudila“ klince u cijelom svitu, tako je sada i Greta uspjela probuditi i potaknuti mlade širom svita da organiziraju štrajk za kli­mu, da budu zabrinuti za svoju budućnost na ku zbog svoje do­be ne moru uticati i pridružu joj se u osvješćivanju starijih. Delegacija nje „bojnikov zemlje“ iz dvajset zemalj pojavila se je i na otvaranju Svitskoga foruma za kružnu ekonomiju ki je upravo trajao u Helsinkiju i u svoji govori ponovno po­zva­la nazočnih dvi tisuć sudionikov na promjene.

Greta nam je poslana s na­mjerom, s poslidnjim upozorenjem da se moramo prominiti željimo li preživiti kao vr­sta, ako željimo da mladi po­put nje imaju priliku za dostojan­stven život. Možda i ovde oko nas ima neka Greta, prepo­zna­j­te je i pomognite joj da se pri­druži valu promjen.

(uredn.)

Kategorije

Slike