Kako se je koronavirus uvukao jur tajedne u sve društvene pore i postao naš svakodnevni podstanar, u zaborav su pala i ona vesela i hvale vridna dogadjanja. Jedno od njih je i posebno priznanje Hrvatskoga centra gradišćanskih Hrvatov u Beču, ki je poznatoga hrvatskoga glazbenika, kantautora i jednoga od osnivačev Dubrova­čkih kavaljerov s bečkom adresom Josipa Čenića, nagradio 27. marca »Po­časnim članstvom« povodom njegovoga 60. rodjendana.

 

BEČ — „Ako je to igdo za­služio, onda je to naš Josip, ki prik 30 ljet suradjuje s gradiš­ćanskimi Hrvati u Austriji, Slo­vačkoj, Madjarskoj, Italiji i svagdir kade god ih ima“, re­kao je kurator u Hrvatskom centru i urednik Hrvatskih no­vin Petar Tyran. Istakao je ka­ko je »Počasno članstvo« novo­utemeljeno priznanje Hrvat­skoga centra i da ga je dosad jedino dostala bivša hrvatska veleposlanica u Austriji dr. Vesna Cvjetković.

 

Priznanje, čestitke i poklone Čeniću su uručile glavna tajnica Hrvatskoga centra Ga­­briela Novak-Karall i članica Centra Eva Tyran, a nazočni su bili, dokle još nije bilo za­brane okupljanja, i brojni gradišćanski Hrvati iz Beča i Gra­dišća, med njimi i obitelj Šo­re­tić tr ostali Hrvati ki živu i djelaju u Beču i okolici.

 

„Do srca me je dirnulo ovo priznanje mojih dragih prijateljev gradišćanskih Hrvatov. Ja­ko sam počašćen i ganut o­vom nagradom. Ja sam iz Trs­tena, pak je nagrada zapravo otišla u Dubrovačko-neretvansku županiju“, rekao je Če­nić dodavši: „Kad človik doj­de u Hrvatski centar, ćuti se kao doma! Kako vidite to se oćuti i na udaljenosti od 950 kilometrov od Trstena“. Napomenuo je kako je osobno i s Dubrovačkimi kavaljeri u Hrvatskom centru od prvih da­n lipo primljen i da su u tom pro­storu imali cijeli niz samostal­nih glazbenih nastupov ili su bili pratnja književnikom, slikarom i predavačem u sklopu njevih kulturnih priredab i manifestacijov.

 

Ono nač je Čenić posebno ponosan je da na tradicionalne Božićne koncerte Dubrovačkih kavaljerov jur ljeta dugo, kako je rekao, dolazu Hrvati, i mla­di i stari, i iz stotinjak kilome­trov udaljenoga Gradišća.

 

Ono ča mnogi ovde u Austriji ističu je da su Josip Čenić i Dubrovački kavaljeri, inače i dobitniki Večernjakove domovnice, ki ovo ljeto slavu 35- go­­dišnjicu svojega postojanja, po­stali „most povezivanja“ gradišćanskih, ali i svih ostalih Hr­vatov s Dalmacijom i Hrvatskom.

 

„Posebno mi je drago da je Folklorni ansambl gradiš­ćan­skih Hrvatov Kolo-Slavuj gos­tovao 2012. u Dubrovniku, u čemu nam je pomogla vodite­ljica dubrovačkoga Ureda Hrvatske matice iseljenika Maja Mozara. Gostovali su i u crikvi sv. Vida u mojem rodnom Trstenom. Prekrasan i nezab­o­ravan doživljaj. Ovde triba sp­o­menuti i plodonosnu suradnju s LinÐom. Volio bi da se ona nastavi. Ovde su i gostovanja kod moliških Hrvatov itd.

 

„Ča reći nego da gradišćan­ski Hrvati moru mnogim biti za primjer kako se čuvaju hrvatski korijeni, kultura i jezik, jer njim to uspiva jur 500 ljet“, rekao je Josip Čenić. Dodao je kako bi gradišćanske Hrvate tribale već podupriti i Austrija i Hrvatska, jer su „to zaslužili“.

 

Napomenuo je kako je Hrvatski centar otvoren svim lju­dem dobre volje, a udomio je i mnoge udruge i društva suvrimenih hrvatskih doseljenikov kao primjerice Hrvatsku maticu, Austrijsko-hrvatsko dru­štvo, Kud Napredak i druge.

 

„U Hrvatskom centru djela­ju entuzijasti i volonteri ki su vezani uz rodnu grudu njevih preocev i ništ im nije teško. I zato ih triba više poduprijeti“, ustvrdio je Čenić. Otkrio nam je kako je tim divnim ljudem njegova pokojna majka, inače pjesnikinja, ka je boravila u Gradišću 1974. ljeta kod obitelji Vlašić sa svojom sestrom Brankom Zaradić, poznatom umirovljenom lektoricom Be­čke slavistike, posvetila pjesmu „Majkama u Gradišću“.

 

„Ovde sam pjesmu pjevao i s Kolo-Slavujem u Beču i Trste­nom na promociji mamine knji­ge »Utjeha u križu«, rekao je Čenić. A potvrda da jabuka ne pada daleko od stabla je i činjenica da ov uvijek dobro ras­položeni i po naravi skroman kantautor, ovo ljeto slavi i 30. godišnjicu kako je napisao pjesmu „Jedna je Hrvatska“, ka je obišla cijeli svit i pjeva se ne samo u Hrvatskoj, nego svugdje kad god živu Hrvati.

„Da, ponosan sam da je ova moja pjesma postala evergree­nom“, istakao je Čenić dodav­ši kako uz dvi navedene obljet­nice, 35-godišnjicu Dubrova­čkih kavaljerov i 30-godišnjicu pjesme „Jedna je Hrvatska“, ovo ljeto će proslaviti i 10-godišnjicu njegove pjesme „Molitva sv. Pavlu apostolu“.

 

Ča na kraju reći, nego čes­titke ovomu marljivomu glaz­be­niku na tri obljetnice, i us­pj­e­šnom promoviranju Hrvat­ske diljem svita.

 

(Fenix-magazin/IM/ Snježana Herek)