Sastanak sa zastupniki narodnih grup

Za početak maja je predvi­djen sas­tanak zastupnikov n­a­rodnih grup s nadležnim ministrom Gernotom Blümelom (Övp). To je nazvis­tio z­astupnik VP-a u Nacionalnom vijeću, Niki Berlaković u press-konferenciji prilikom 150 dan djela u parlamentu.

BEČ — Narodne grupe da tribaju nove impulze, drugačije da je ugrožen njev opstanak, je naglasio Berlaković kao govor­nik Övp-a za narodne grupe. Prvi uspjeh da je ubrzavanje i smanjenje birokracije pri odvijanju projektov za narodne grupe.

Prijam ministra Blümela za predsjednike i potpredsjednike Savjetov za narodne grupe će polag informacijov iz Savezno­ga kancelarstva biti 4. maja.

Tagovi: