Petar Tyran

Kako se je okrenula situ­acija u sridnjoj Europi! Mnogi pred svim i u za­padnoj Europi, uključivši i Austriju su bili, blago rečeno, uzbudjeni kad su na južnoj granici Madjarske sa Srbijom i Madjari i Srbi počeli dizati žilet žice, ograde od oštre vla­ke, da izbiglice iliti migranti ne bi mogli ući u ovu zemlju, članicu Europske unije. Ova im se je nagražala sankcijami, joj prijetila da će ju isklju­čiti iz Narodnjačke obitelji unutar EU, da ćedu joj skratiti financijske dotacije itd.

No, okrenulo se je zapravo puno u korist Madjarske, a Viktor Orbán si sada more udarati po prsa kako dalek­o­vidan je bio i da je „on spasi­telj kršćanske sridnje i zapad­ne Eu­rope“. Mogli smo naslutiti, da će Orbán ostati u pravu u pogledu na izbiglice, s njegovom restriktivnom po­litikom prema migrantom i odbijanjem primanja uopće ikakovih izbiglic. Mogli smo još i znati, da s prvim velikim valom biguncev 2015. ljeta stoprv počinje „migracija“. A nije bila potribna bogzna kakova dalekovidnost, da se nije smilo vjerovati u Erdo­ğa­nova obećanja u vezi sa zaustavljanjem izbiglic, bolje re­čeno gospodarskih migrantov u njegovoj zemlji. A ba­rem s malo političkoga isku­stva moglo se je i znati, da će Erdoğan tako dugo ucijeniti članice Europske unije, da će im tako dugo sciciti pineze, dokle već ne ide i d­okle i za njega i za njegovu zemlju ne nastaje preveć i već ne mo­re primiti sve izbiglice i migrante. A Grki s Turki zapr­a­vo nikada nisu bili dobri! Da­kle ča je logičnije nego da iz Turske izbiglice šalju dalje u Grčku. A onda su jur u Europskoj uniji — još ne u srcu ali na rubu. A gdo bi došao na ideju da bi Grčku isklju­čio iz EU samo zbog izbiglic?

O toj utvrdjenoj madjar­skoj samosvisti, ka je prošla i u kontranapad zbog dvoličja EU, je u ovi dani svidočio i madjarski ministar vanjskih poslov Péter Szijjártó u četvrtak, 5. marca, prije neformalnoga susreta europskih šefov diplomacije u dvorcu Lužnici kraj Zaprešića u Hrvatskoj. Rekao kako je „vrlo uzbudjen“ čuti kako su zapad­ne države uspile povećati trgovinu s Rusijom uprav u vri­me sa­nkcijov. Szijjártó, mini­star ki se smatra desnom ru­kom konzervativnoga ma­djarskoga premijera Viktora Orbána, jednoga od najve­ćih protivnikov europske migran­t­ske politike, rekao je i kako se veseli raspravi oko situaci­je u Turskoj. U petak, 6. mar­ca, naime, su u Zagrebu odr­žali formalni susret europ­skih ministrov vanjskih p­o­s­lov. Nije krio svoje zadovol­j­stvo „viditi kako one države, ke su kritizirale Madjarsku 2015., kad smo učinili sve ča moremo da zašćitimo granice, sada potiču Grčku da či­ni to isto. Bit će zabavno to slušati“, rekao je Szijjártó.

Madjarska se — za neke apsolutno očekano — pretva­ra u uzor državu, dobru peldu u obitelji 27 držav u EU!

Kategorije