Dosadašnji zemaljski savjetnik za socijalne posle u Gr­a­dišću mag. Norbert Da­ra­bos (Spö) će u budućnos­ti djelati kao povjesničar Ze­mlje Gradišće. Peljat će novo osnovani Dom za suvri­menu povijest i uza to će na dobrovoljnoj bazi peljati Mirovni univerzitet u Solunku.

ŽELJEZNO — Studirani povjesničar i bivši ministar obrane a u zadnji ljeti zemalj­ski savjetnik za socijalne posle u Gradišću, mag. Norbert Da­rabos iz Mjenova će se po 32 ljet silom prilike povući iz politike. Kako je rekao prilikom sjednice zemaljskoga odbora gradišćanskih Socijaldemokr­a­tov pandiljak, 4. februara se jur veseli na novu zadaću sa­da u svojoj struki. Po najavljenoj promjeni na vrhu Gradišćan­ske zemaljske vlade je bilo jur duže vrime jasno, da za Norberta Darabosa u novom tīmu dezigniranoga novoga zemalj­skoga poglavara neće biti mjesta, a niti ne za Verenu Dunst iz južnoga Gradišća, ka je kao član Zemaljske vlade pokriva­la agende poljoprivrede. 

Jur se je duže vrime kolpor­tiralo, da će Darabos naslijediti Petra Kostelku i preuzeti počasnu funkciju ravnatelja Mirovne tvrdjave i Mirovnoga sveučiliš­ća u južnogradišća­n­skom Solunku. Ali su unutar Spö-a morali najti i dobro plaćeni posao za odlazećega političara. A to Socijaldemokratsku stranku odlikuje pred svimi ostalimi političkimi pa­r­tijami. Za svoje ljude je u pro­šlosti stvorila i danas stvara ja­ku mrižu, tako da nigdo ne bi ispao po odlasku s vrha politike.

Tako su i za Norberta Dara­bosa našli rješenje tim, da su u Gradišću sada stvorili novu ustanovu, dom za suvrimenu povijest. Ča je to točno o tom ćemo pokusiti izvijestiti u nadolazećem času. Ali se mo­re jur sada reći, da bi to mog­lo biti vrlo zanimljivo općenito za Gradišće a posebno i za gradišćanske Hrvate i da ov no­vi institut otvara mnoge i mnogovrsne mogućnosti za djelova­nje na korist i narodnih grup u zemlji. A zato Norbert Dara­bos ima sigurno sluha — a mo­re se pretpostaviti i volju.

Pri sjednici je dezignirani ze­maljski poglavar Hans Peter Doskozil prezentirao Heinri­cha Dornera kao novoga zemaljskoga savjetnika a tim čla­na Vlade. 38-ljetni Dorner iz sridnjogradišćanskoga Lakim­puha neće preuzeti Daraboseve agende, nego će biti odgovoran za gradnju i promet.

Sve personalne rošade ćedu odibrati i potvrditi pri sjednici Sabora 28. februara. Onda će Hans Peter Doskozil preuzeti funkciju zemaljskoga poglava­ra od Hansa Niessla.

(uredn.)

Kategorije