Danas su ljudi manje srićni nego prljekoč. Imamo bo­lji životni stil, već slobodnoga vrimena, tip-top stane i aute, dost si zaslužujemo, a ipak ni­smo zadovoljni. Vjerno nas sproha­djaju stres, depresija i samoća. Uzato nam i karijera u poslovnom žitku stvara pritisak. Velike obitelji, ke su prlje bile potpora, su danas raspolov­ljene na male cele. Još i hištvo danas nije garant protiv duševne samoće.

Morebit sriću iš­ćemo na krivi mjesti, u karijeri, p­inezi, ima­nju, socijalnom pre­stižu i u hižnom drugu. Čuda po­uzd­aniji zviranjak zadovo­lj­stva je cijenjenje malenkosti u žitku. To su mali užitki, kih sigurno imamo svaki dan. Žitak svako­ga človika postoji od tisu­ćih ma­lih dijelov kotno puzzle. Za­to žitak nijednoga človika nije ni črn, a ni bijel, nego šanžira u mnogi faseta farbov. Koč su mali uspjehi u žitku zvi­ranjak za veliko zadovoljstvo. Ako nam se je ugodalo skuha­ti dobar objed, koga svi hvalu, mo­re biti milina za dušu kuharice. Ako je študenat polo­žio težak ispit, mu ta uspjeh mo­re biti grandiozna ćut. Ako je urednik Hrvatskih novin napisao članak, ki štiteljem govori iz duše, je to priznanje.

Ali zadovoljstvo moremo naj­ti još i u manji dugovanji. Kad se po kupanju zamotamo u tepao utrnjak/ručnik, kad ću­timo meki kašmirski pulo­ver na tijelu, kad slušamo lipu m­u­ziku ili pojimo rebro najdra­že­ga čokolada, se moremo jako razveseliti. To su upravo oni m­ali dijeli puzzla, ki nam obo­gaćuju žitak. Užitak moremo najti i kad se oslobodimo priti­ska, kad recimo nismo dostali kaštigu za parkiranje, kad smo našli narukvicu, ku smo jur dugo iskali, kad nam je krvna slika u redu. Srića je ada to, kad se po napetom stanju  tjelovno i duševno relaksiramo.

Postoju i onakovi užitki, ki u­ključuju male žrtve. Ako drugomu auto vozaču iz zbočne ulice damo najper, a on nam se nasmiši i zahvali gestom, nam to more goditi. Razveseliti nas moru i mala olakšanja u žitku, iako su još tako banalna, reci­mo novi kofer s kotači, kad teret moremo voziti. I svit prirode nam nudi mnoge užitke, sun­ča­ne tra­ke zimskoga da­na od kih divno blista snig…

Ste ljetos jur vidili prve snižnice? Uži­vajte i sliku na ovoj strani! Samo malo nam je potribno za sriću, ča ne? Uživati moremo ugodnu posteljinu, zibiranje prateži u lipo uredje­nom ormaru...

Zeti upamet mala dugova­nja, je pitanje, kako si odgojimo moždjane. Na žitak moremo gledati ili kroz dugovanja, ka nam idu na živce ili kroz malenkosti, ke uživamo. Svakoga kada čeka tepao utr­njak, zakipljeno vino ili earl grey na večer, objamljenje družice ili šetnja po lozi, kade cvatu snižnice, prve protulićnice.

(Agnjica Schuster)

Kategorije