Davor Ivo Stier s gradišćanskimi Hrvati: „Čestitam vam na očuvanju identiteta“

Hrvatski ministar vanjskih p­­oslov i europskih integracijov Davor Ivo Stier u nedilju, 18. decembra je otvorio bo­žićni koncert pod nazivom »Pax et bonum« u crikvi sv. Lovre u Filežu. Hrvatski mi­nistar rekao je tom prilikom gradišćanskim Hrvatom iz tri države okupljenim u sridnjogradišćanskom selu Filežu ka­ko ga veseli da je na proslavi zajedničtva ljudi ki su kroz pet stoljeća sačuvali hr­vatski jezik i identitet. Stier je u pandiljak, 19. decemb­ra „zaokružio svoj sridnjo­europski krug“ predavanje na Diplomatskoj akademiji u Beču, kade je definirao svo­je vidjenje vanjske politike Hrvatske i odnose susjednim zemljam. Potom se je u prostorija Hrvatskoga velepo­slanstva sastao sa zastupniki hrvatskih udrugov.

FILEŽ — Ministar Stier je otvorio Božićni koncert pod nazivom »Pax et bonum« u cri­kvi sv. Lovre u Filežu, na kom je nastupio zbor sastavljen od gradišćanskih Hrvatov iz Aus­trije, Madjarske i Slovačke.

„Svojim posjetom željim se zahvaliti gradišćanskim Hrvatom što su uspili sačuvati svoj jezik i identitet.“ Otvarajući koncert ministar je rekao ka­ko je to važan dogadjaj jer je on „odraz vjerske i kulturne suradnje svih Hrvatov Gradišća“. Naglasivši kako mu je ovo pr­vi susret s gradišćanskimi Hrvati, ministar Stier je rekao ka­ko je ovo još jedna potvrda hrvatske vlade da želji „biti bli­ska, brinuti i suradjivati sa svi­mi Hr­vati ki živu izvan Hrvat­ske“.

„Morete biti ponosni na sve ča ste postigli. Bez duha zaje­d­ničtva to ne bi bilo moguće. Vi ste dobro integrirani u svoja društva ali ste pritom sačuvali svoj identitet“. Posebno se je  Stier zahvalio željezanskomu biškupu Egidiju Živkoviću na gostoprimstvu i na „svemu ča je Katoličanska crikva napravila za očuvanje identiteta gra­dišćanskih Hrvatov tijekom proteklih petsto ljet.“ Biškup Živković rekao je novinarom u Filežu kako je ovo za gradiš­ćan­ske Hrvate „povijesni dan, pr­vi put da nas posjećuje jedan potpredsjednik vlade i minis­tar vanjskih poslov. On nas, kao Hrvate ki smo podijeljeni u tri države i u četire biškupije, kao on ki dolazi iz stare domovine Hrvatske, spaja, združuje i u­jedinjuje.“ 

Stier je u pandiljak u Beču nastavio posjet Austriji kade su ga čekali razgovori s dužnosniki te zemlje kim bi obje stra­ne, kako je rekao šef hrvatske diplomacije, tribale „još jednoč potvrditi dobre i prijateljske odnose tr ih dodatno učvrstiti i razvijati“. Sastanak s kolegom ministrom Sebastianom Kurzom je kratkoročno otpovidan zbog navodne bolesti austrij­s­koga ministra vanjskih poslov. Ali je dezignirani savezni pre­d­sjednik Van der Bel­len primio Stiera na informalni razgovor.

Po Madjarskoj i Sloveniji a dan pred tim Vatikanu hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Davor Ivo Stier s posjetom Austriji, simbolično je zaokružio svojevrsni „sridnjo­europski krug“ u uvodu svojega mandata. Naime, Sridnja Europa bila je posve zapostav­ljena u mandatu Milanovićeve vlade, a odnos prema važnim partnerskim državam počeli su minjati premijer Tihomir Ore­šković i prethodnik Davora Ive Stiera, mi­nistar vanjskih po­s­lov Miro Ko­vač.

Stierov položaj laglji je nego položaj njegovoga prethodnika iz dvih uzrokov — piše hrvatska novinarka Andrea Latinović, i nastavlja — Ministar Ko­vač i premijer Orešković sanirali su najteže pogriške live adminis­tracije i sanirali dio škode, naročito one ku je Milanovićeva vlada u odnosu na Sridnju Eu­ropu, počinila tijekom migracijske krize i otvaranja kratke „balkanske rute“ prik Hrvatske. Tada je Milanovićeva administracija otvorila kanale prola­ska migrantov, zapostavila o­baveze iz Dublinskih protokola i potiskivala migrantski val ubrzano prema zemljam Sridnje Europe, najprije prema Ma­djarskoj, a poslije prema Slo­veniji i Austriji. Kako tumači Andrea Latinović — …Ključna posljedica te politike Zorana Milanovića, Ranka Ostojića, Vesne Pusić i toga tīma je, da je Hrvatska zbog njevoga ne­p­o­štivanja temeljnih europskih ugovornih obavezov ocijenjena kao nevjerodostojna država i stavljena na čekanje, kada je rič o pristupanju Schengenskom ugovoru. Jur je diplomacija na čelu s ministrom Kovačem de­finirala poštivanje europskih obaveza kao hrvatski prioritet, a povratak vjerodostojnosti Hrvatske kao države unutar EU kao ključan cilj. Ministar Stier nastavlja tu politiku i očito nailazi na otvorena vrata.

U diplomatski kuloari je po­znato da se ovakovimi potezi, kako je odabir za prvoga sugo­vornika novoga predsjednika republike uvijek šalje poruka, a da to nije samo stvar slučajnosti.

(uredn.)