Edition lex liszt i odbor za mladinu i kulturu Vulkaprodrštofa su 16. ok­to­bra po­zvali na prezentaciju knjige s pjesmicami Kristine Grafl »Spurenlesen|Slijedi« i otvaranje vrlo opsežne izložbe s nje slikami. Priredbu u dv­o­rani za različne potrebe u Vulkaprodštofu su otvorili n­a­čelnik Fric Carić i mag. Zla­t­ka Gieler, o izložbi je govorila mag. Margit Fröhlich, peljačica Zemaljske galerije Gra­dišće a o knjigi je govorila dr. Annemarie Kli­n­ger (edition lex liszt). Muzi­čki o­kvir je dao gitarist Ga­b­riel Guillen (gitara).

 

Margit Fröhlich je, citirajući Alberta Schweitzera (Kultura nam ne pada u krilo kao zreli plod. Stablo tr­i­ba savjesno gajiti, ako ne­ka nosi sād) naglasila kako Kristina Grafl gaji, njeguje sv­o­je kulturno stablo, ko nosi ja­ko obilati sād. U ljeta du­gom djelovanju ona se je razvila u mnogostranu stvarateljicu umjetnosti i kulture u Gradišću. Po izobrazbi za dizajnericu štofa apsolvirala je studij pri prof. Emy Hudecek u Beču i je stvarala u struka slikarstvo i grafika. Nje umjetnička djela obuhvaćaju uljene slike, akvarele, mišovitu tehniku i grafička djela, a vrsna je i u stvaranju ilustrac­i­jov za knjige isto kao i dičjih knjig. Kako je naglasila Margit Fröhlich u svojem opisu u­mjetnice „Kristina Grafl je da­nas jedna ženska stvarateljica umjetnosti u Gradišću, ka dje­luje na područji slikarstva, gr­a­fike i s težišćem lirike na nim­škom i hrvatskom jeziku.

 

Načelnik Fric Carić je citir­a­jući Paula Klee-a (Umjetnost ne oponaša, kopira vidljivi svit. Ona omogućuje njegovo po­stojanje.) istaknuo da „Kristina Grafl u riči i slika napiše i crta svit, ovako da je ljudem, ki čitaju i vidu, potribno se ba­­viti svojim svitom, svojimi ću­ti i potrebami“ i je pozvao mno­gobrojne goste na ovoj ve­rni­saži slik i prezentacije knjige na dijalog s umjetnicom.
Zlatka Gieler, predsjednica Znanstvenoga instituta gr­a­dišćanskih Hrvatov, je u svojem kratkom opisu umjetnice naglasila uz ostalo, da je ona ponukala Kristinu Grafl, da piše isto i na hrvatskom jeziku. Tematski i ditinstvo i život st­o­ju u središću Kristininoga u­m­jetničkoga stvaranja, a pjesma kaže puno optimizma pod geslom „Sutra će se čuda preminiti“. Ali nje stvaranje sadržava i animalične potrebe človik. Annemarie Klinger je u ime izdavača edition lex liszt naglasila kako „po prvi put su izdali knjigu s pjesmami jed­ne likovne umjetnice“ i je nadodala da je dvojezična zbirka pjesam »Spurenlesen|Slijedi« važan prinos tomu, da bi se ot­vorio pogled na ukupni œvre umjetnice Kristine Grafl.

 

Kristina Grafl
 

Kušci farbe
nadahnuta nujnost
na bijelom papiru
dihati
u kanici
prez kraja
idem iz sebe
i se gledam

 

(uredn.)

Kategorije