Koljnof je tri dane dugo bio jedno od središćev Hrvatstva prošli vikend u Gradišću: 2. Medjunarodni književni susreti a Hrvatsko društvo Koljnofa je svečevalo 20. obljetnicu utemeljenja. Društvo je izraslo iz Hrvatskoga kluba, ki je bio aktivan u Koljnofu. Za prvoga predsjednika Hrvatskoga društva su si tada odibrali Franju Pajrića, ki je bio duga ljeta direktor osnovne škole i je od 2002. ljeta u mirovini. Nasljedio ga je sadašnji načelnik Franjo Grubić. Polag zakona iz 1990. ljeta je bilo moguće u Ugarskoj, da se utemelji Hrvatsko društvo u Koljnofu. Tajnik društva je rodjeni Vedešinac  Geza Völgyi. Na početku su imali već od 180 članov.  Cilj društva je bio, da pod jednim krovom djeluju tamburaši, jačkari i plesači. Uza to neka se gaji hrvatski jezik i da se postavu veze staroj domovini — je Geza Völgyi izrazio tadašnje nakane društva.

KOLJNOF — Ovo selo na dodiru Poljancev i Dolinjev je stalo u centru pažnje prošli vikend. U organizaciji dr. Franje Pajrića se ostvarila velika želja književnikov iz Hrvatske da su mogli po drugi put pohoditi Gradišće pod peljanjem profesora Ðura Vidmarovića i upoznati se s književniki iz Ugarske i Austrije. Kako se to ispostavilo Koljnofski književni susreti su jako dobro ocijenjeni u krugu pjesnikov u Hrvatskoj i svakako će i u budućnosti suradjivati s Gradišćanci. Pjesniki su pohodili i Stručnu sridnju školu u Velikom Borištofu i okolišna sela.

Subotu, 6. novembra je stalo sve u znaku tambure. Hrvatsko društvo je slavilo 35. obljetnicu osnivanja tamburaške grupe. Ondašnji peljač je bio János Szallmer. Na početku su dostali jako veliku potporu iz tadašnje Jugoslavije a takaj i iz Austrije. Stručni rad su potpomagali veliki strastveni tamburaši nažalost jur pokojni Tuna Barić a kašnje i Stevo Borić. U zadnji dvi desetljeći je tamburaše preuzeo Geza Völgyi ml. pod čijom rukom je zrasla jedna cijela generacija izvrsnih tamburašev. Pred deset ljet je počeo i podučavati u školi i od tada se dica tajedno jednu uru vježbaju i tako imaju mogućnosti upoznati se s tamburom. U ovih zadnjih ljeti su Koljnofski tamburaši nastupili ne samo u svojem selu nego i u cijeloj užoj i širjoj okolici. Pomoću njih su mogli realizirati i veće projekte. Takovi projekti su bili snimanje nosača zvuka »Snoćka mi se j’« i velik projekt »Koljnofski pir«. Uz to sve veliko djelo su i suradjivali u projektu »Vino na Poljanci«. Redoviti su nastupi tamburašev u inozemstvu kao na primjer u Hrvatskoj, Slovačkoj i u Austriji.

35 ljet je i u jednom človičjem žitku veliko vrime. U ovom vrimenu se zna razvijati, steći veliko iskustvo i tako razveseli  cijeli naš hrvatski narod. Ovako su i djelali naši Koljnofski tamburaši. Gledajuć sve seoske grupe na pozornici se je ispostavilo, da mukotrpno djelo ponekad i donese svoj sād. Koljnof u medjuvrimenu ima već tamburaških grup. Goranci većinom sa člani bivših tamburašev, Štrabanci, ki su jur poznati u cijelom Gradišću i ne na zadnje i Koljnofske lipotice, ke su u augustu na državnom naticanju tamburaških orkestrov u Potonji osvojile prvo mjesto. Triba još spomenuti, da su člani ovih orkestrov još dodatno člani i Koljnofskih tamburašev. Kako se je to vidilo kod projiciranja na samoj proslavi, uz stručno peljanje Geze Völgyija se moraju zahvaliti i Damiru Mihovcu, Mikiju i Attili Kuštri ki su prik ljeta vježbali tamburaše u tamburaškom i plesačkom taboru.

Koljnofci su si na proslavu pozvali tamburaške grupe i iz Hrvatske i Ugarske. U programu su nastupili Kajkavci iz Umoka, tamburaši iz Buševca i tamburaški sastav Od srca do srca. Isti dan su i školska dica imala premijeru sa sedam novih članov. A ča bi bilo svečevanje bez bivših tamburašev? Zahvaljujući angažiranim članom se je ugodalo opet na pozornicu postaviti prve tamburaše, ki su se misec dan dugo vježbali pod peljanjem Jánosa Szallmera i još jedanput oduševili publiku.

Po skupnom svečevanju drugi dan je došlo opet vrime za još jedan jubilej i to je: 20. obljetnica Koljnofskoga hrvatskoga društva. Franjo Grubić, sadašnji predsjednik društva i ujedno i načelnik sela, je mogao pozdraviti goste na priredbi iz Ugarske, Austrije i Hrvatske. Nastupili su na jubileju školski tamburaši, Veseli Gradišćanci iz Unde, Koljnofske Golubice, Graničari iz Fileža i Koljnofski tamburaši. Na svetačnosti su predali nagrade bivšim peljačem i sadašnjim aktivistom u znaku zahvale. To su bili po redu: Franjo Pajrić, Geza Völgyi st., Marija Grubić, Geza Völgyi ml., dr. Franjo Pajrić i Ladislav Horváth, ki nažalost ni mogao bit nazočan na proslavi. Uz sve čestitke je načelnik primio i čestitku seniorske grupe Jesenska roža, ka se drži mladjim bratom ovoga društva kad je za pet ljet mladje društvo nego Koljnofsko hrvatsko društvo.

Na ovom maratonskom svečevanju su organizatori dostojno svečevali ove velike jubileje u nadi da sva društva u budućnosti ostaju i nadalje dio kulturnoga života sela.

Kategorije