VELIKI BORIŠTOF — 15. junija je pohodila grupa studentic Veliki Borištof, kade su se informirale u različni javni institucija i o upotribljavanju hrvatskoga jezika. Grupu su peljali sveuč. profesori Rudolf de Cillia i Florian Menz, dobri poznavalci situacije u Gradišću i nam jako naklonjeni. Svoja istraživanja su počele studentice u Dvojezičnoj novoj sridnjoj školi, kade ih je dir. Štefan Zvonarić upoznao s dvojezičnim školstvom u Gradišću i dao temeljne informacije o narodnoj grupi.

U razredu su pak gosti hospitirali pri dvojezičnom podučavanju kod učitelja Manuela Košćana u uri fizike i učiteljic Helike Domnanović i mr. Linde Schlaffer u predmetu matematika. Pohodili su još farnika, općinski ured i ognjogasni dom, kade su svagdir skupljali informacije i utiske.

 

Mr. Joško Vlašić od Zelenih je prikazao u Kugi svoje gledišće na manjinskopolitičku situaciju narodne grupe i dao odgovore na stavljena pitanja. Imali su i mogućnost sudjelovati na probi mlade pop-grupe Kacavida. S vičerom u stanu je pak završila ekskurzija.

(štefan zvonarić)

Kategorije