PINKOVAC — Katoličanska Mladina Pinkovac je na Veliki Petak po tradicionalnom križnom putu odibrala novi odbor. Mandat dosadašnjega odbora je kod dvih izvanrednih sjednic podužen. Jednoč da bi mogla završiti projekt »Putujuća Celjanska Marija« u Pinkovcu 2008./09, a drugič da novi neiskusan odbor ne bi morao zahadjati s posljedicom poplave, ka je strašno pogodila prostorije mladine i zničila pohištvo seoske Katoličanske mladine.

Većina odbora, uključeno peljača Petra Jandrišića, već nije kandidirala, tako da je puno novih obrazov u odboru, ki je po izbori nastao i mladji. Novi peljač je sedamnaestljetni Aleks Gludovac, ki je u prošlom odboru bio odbornik. Bivše blagajnike Martina Radakovića i Joachima Radakovića nasljedjuju Florijan Wagner i Nadja Radaković. Dodatni odborniki su Rebecca Radaković i Oliver Sinković. U budućnosti se već nećedu kooptirati zastupniki mladine u farski savjet, M. Wagner (Mate Kolar) i Martina Čenčić. Tim se je odbor smanjio od sedam na pet glav.

U prošli dvi miseci je novi odbor planirao aktivnosti za dojduće vrime. U prvoj mladinskoj uri (tako se zove vijeće, u ko su pozvani svi člani) pod novim odborom se je zaključio tradicionalni party pod vedrim nebom, ki će ovput biti 30. julija. Nadalje su se pozvali bermaniki ki ćedu završiti četvriti razred glavne škole i gimnazije da postanu člani katoličanske mladine. Govorač za štampu Katoličanske mladine veli, da je najvažnije da se novi člani dobro integriraju i se tako obnovi i ojača društvo.

Na vjerskoj strani je mladina i ljetos sudjelovala kod prošecije na Tijelovu, a 8. maja je Katoličanska mladina sačinjavala velik dio grupe pinkovskih hodočasnikov, ki su bili kod »Putujuće Celjanske Marije« u Klimpuhu.       (mate kolar)

Kategorije