Ovo zimsko mesopusno (faršangsko) vrime 19. februara je u Kemlji blizu 240 pohodnikov takorekuć dotiralo na hrvatski bal. U velikoj hali u mjesnom kulturnom domu su sada jur po drugi putmesopusni djedi po starom zakonu pokazali, da kako je bilo nekada kod nas. U punoj dvorani gosti su se izvanredno dobro zabavljali, a došli su bili i iz cijele okolice: od Bizonje početo prik Esteraja i Slovačke, od Staroga Grada do Budimpešte su doputovali znatiželjni gosti na naš bal, koga je organizirala Hrvatska samouprava.

 

KEMLJA — U programu hrvatskoga bala su nastupili jačkari Maloga Dunaja ki su za to dostali jako velik aplauz. A sa svojim čarobnim glasom je Laura Čizmadija — ka je pred trimi ljeti položila treto mjesto na Grajamu — zajačila moderne šlagere iz Hrvatske i to na veliku radost cijele publike. A zatim je slijedila folklorna grupa Kud Konoplje. Kako su pred par ljeti obećali svojim Hrvatom doma i u okolici živu hrvatsku materinju rič i na pozornici, to je maksimalno bilo ispunjeno. Na kratki ča je bilo u skeču: Kemljanke i mladina na balu pred čistom srijedom su bili svenek prerano raz- i domom stirane od jedne „viške,“ od Babe Kolarove. To je bilo s društvom u Beču, u Juri ili Bizonji, mladina se nikada nije mogla do polnoći zabavljati jer za uru ranije si je ova stara žena zela palicu i se počela mišati med mladinu i veseljake. (Normalno po koreografiji). Ovo je jur preveć bilo mladim. Unuka ove babe je tajno platila bačvicu vina ovo ljeto mesopusnim djedom, da kako-tako zapru ili zasunu Kolaricu Babu u kakov škadanj ili va štalu, da se slobodno budu mogli zabavljati, jačiti i tancati. Kada su divojke počele svoj tradicionalni divojački tanac, odjednoč s velikom galamom bižu mesopusni djedi med divojke. Obučeni u staro žensko zdolanje, poderane gaćice, kombinete i grudnjake. I ovo sve još sa slamom ukićeno po staroj navadi. Pred sobom rivaju talige (šajtruhe), na koj se iz štale gnjoj vozi na gomilu. A na ovom je jedna pokrita osoba bila privezana. Svi su mislili, da su to ta stara Baba. Publika si je od smiha morala suze brisati. Koncem konca se je raščistilo, da su to nekrivo u škurom dvoru ulovjena kuma od unuke, ka samo po ugarski zna. Jer kada je ova kuma začela vrišćiti i vikati, još i usta su joj zavezali, da kao kaštigu bude morala skroz gledati veselu mladinu. Summa summarum, kuma oslobodjena, i ostala skroz kao gost na balu.

 

A mesopusni djedi su metlami i metlicami plašili publiku i rivalizirali se s divojkami u tancu. Kapcsolat Band iz Staroga Grada je do rane zore zabavljao nazočne. Na želju i veliku volju publike je Kud Konoplje u pauzi pokazivao hrvatska kola. Već neg sto ljudi se je uplelo u kolo, sve je nek titralo od ognjenoga ritma. Ovo ništa novoga nije u Kemlji, jer na svakom spravišću se vije i narodni ples iz pradomovine. Starija generacija je isto tako uživala kako i mladi ljudi na naše i njevo zadovoljstvo.
Ovde se zahvaljujemo organizatorom za trud, velika hvala darovateljom tombolov i svim onim, ki su pomogli opet za dobrobit kemljanskim Hrvatom i njevim gostom. Ufamo se, da i dojduće ljeto se svi opet vidimo na ovom popularnom hrvatskom balu.
(Franjo Németh-Kišov)

 

>> Galerija - (slike Adolf Takač i Danijel Milašin)

Kategorije