Financijska pomoć inicijativam hrvatskih manjin

Prestaje li Hrvatska konačno biti maćeha Hrvatom iz­van Hrvatske? Dva milijune kun (ca. 270.000 €) za njih. Podupiraju se i projekti gradišćanskih Hrvatov.

ZAGREB — Nešto već od dvi milijuni kun dodilila je hrvatska država za 93 projekta iz područja obrazovanja, kulture, športa i ostalih područjev od interesa za Hrvate izvan Hrvatske tr 16 jednokratnih potporov socijalno i materijal­no ugroženim pojedincem u BiH. Sredstva su dodiljena temeljem javnoga poziva ki je raspisao Središnji državni ured za Hrvate izvan Hrvatske, a na ki je stigla još i 531 prijavov. Odo­brene potpore ,odlazu’ neprofitnim organizacijam i fizičkim osobam u 15 držav, od BiH prik Srbije i Kosova do Argen­tine i Kanade, a njevi iznosi se kreću od 6 tisuć do 75 tisuć kuna. Jednokratne potpore si­romašnim Hrvatom u BiH iznosu od 4 tisuć do 8 tisuć kun.

Tagovi: