»Po dugoj cesti« se zove nova zbirka pjesam rodjenoga Petrovišćana Lajoša Škrapića. Hrvatska samouprava Petrovoga Sela mu je izdala ovu knjigu, ka sadržava sabrana djela pjesnika i emeritiranoga profesora fizike na sveučilišću u Budimpešti. Lajoš Škrapić (74) s 40 ljet počeo je pisati pjesme na svojem hrvatskom petroviskom govoru.

Prva zbirka Škrapićevih pjesam »Droptine« (1988.) je jur dugo rasprodana. Uza to je Škrapić na hrvatski presadio i ugarske klasičare.

 

PETROVO SELO — Lajošu Škrapiću su dosle izašle dvi zbirke pjesam na hrvatskom s naslovom »Droptine« i »Obračun«. Pokidob da se prvo, skoro 25 ljet staro izdanje već nije moglo kupiti, se je Hrvatska samouprava Petrovoga Sela odlučila, da štampa knjigu, u koj su sadržane sve pjesme iz obadvih zbirkov.

 

U novu zbirku su primljene i novije pjesme. Teme Škrapićevih pjesam su čudakrat rodno selo, obitelj, ali i filozofske teme, je pri prezentaciji rekla Anuška Škrapić-Timar.
Uza to su u novom izdanju otiskane pjesme na ugarskom jeziku, ke je Škrapić napisao u mladi ljeti, i njegovi prevodi pjesam poznatih ugarskih klasičarov kao npr. Sándor Petőfi, János Arany, Mihály Tompa, Sándor Kisfaludy i Mihály Vörösmarty.

U knjigi se more paralelno čitati ugarski original i Škrapićev hrvatski presad. Ovde se lipo more viditi kako vjerno je prevadjao Škrapić i kako bogat je njegov hrvatski jezik, je rekla po nedavnoj prezentaciji za Hrvatski radio Orf-a Gradišće rekla Ana Škrapić-Timar, urednica knjige i ujedno i nećakinja pjesnika.

Lajošu Škrapiću povodom prezentacije ove knjige u rodnom mu Petrovom Selu darovali su sliku, ka kaže simbole pjesnika, pero i papir, i u pozadini crikvu Petrovoga Sela.
Knjiga »Po dugoj cesti« ima skoro 200 stranic i na kraju sadržava fotografije, ke kažu važne štacije i osobe u Škrapićevom životu. Kako jur u prvi dvi zbirka je i ov put opet slikar Lujo Brigović iz Hrvatskoga Židana napravio ilustracije.

 

Zbirku »Po dugoj cesti« su dali tiskati u nakladi od 150 primjerkov. Ali jur pri prezentaciji u Petrovom Selu su prodali sve knjige. Izdavačka kuća Croatica u Budimpešti će do početka januara tiskati drugu nakladu. Knjiga stoji 1.500 Forintov, to je kih 6 €.  

(uredn.)

 

Kategorije

Slike