Prlje je bilo potribno črljeno/ črno vino dekantirati uru prlje nego bi je servirali, da bi se pomišalo sa zrakom i da bi buke tako pravo dolazio do izražaja. Danas znanstveniki velu, da nije potribno odčepiti flošu črljenoga/črnoga vina jednu uru prlje nego se servira. Površina vina u vratu floše, ka dolazi u kontakt sa zrakom, je čuda premala, da bi to moglo imati kakove posljedice na promišanje vina sa zrakom.

 
I dekantiranje, prepražnjivanje u karafu, kod črljenih/črnih vin danas već nije potribno. Vinari znaju, da se ne more za svaku flošu predviditi, je li će biti otvorena ili ne. Danas su poželjna vina, ka jur kod prvoga žrklja kažu vas svoj buke i svu svoju opulentnost. Zato vinari produciraju takova vina, ka sadržavaju jur zrak, prlje nego su napunjena u floše. Moderna vina se zato ne tribaju dekantirati. Vino kumaj još more profitirati od dekantiranja. Ki pri kušanju vina misli, da je njegovomu vinu potribno još nešto već zraka, on ta manjak more nadomjestiti tako da svoje vino u staklu intenzivno groša.

Kategorije