Na novinskoj konferenciji u Beču ministrice djela i gosp­o­darstva Christine Aschbacher i Margarete Schramböck su govorile o aktualnom stanju na tržišću djelatne snage i oporavku gospodarstva od posljedic koronakrize. Oba­dvi su naglasile kako su „p­o­trošnja i investicije“ trenuta­čno najvažnije za gospodarski oporavak zemlje.

BEČ — Ministrica Schramböck je izrazila ufanje da će u­svojena porezna reforma u opsegu od 1,6 milijardi eurov Austrijance motivirati „da već kupuju“. Gospodarstvo bi, pre­ma nje mišljenju, takaj tribalo spraviti u pogon premijov za u­laganja, ku poduzetniki od pr­o­šloga utorka moru zatražiti za svoje ulagačke aktivnosti.

Ministrica djela Aschbacher je predstavila podatke o situaciji na tržišću djelatne snage za august. Kako je istaknula stopa nezaposlenosti se sma­njuje, ali je još uvijek znatno vi­­ša nego u isto vrime lani.

„Krajem augusta u Austriji je bilo 423.000 nezaposlenih i 450.000 zaposlenih ki obzi­rom na trenutačnu gospodar­sku situaciju u zemlji i dalje djelaju skraćeno“, napomenula je Aschbacher.

Ono ča posebno brine ministricu je trenutačno 40.000 nezaposlenih mladih ljudi, ča potvrdjuje i podatak o 19,5 po­sto nezaposlenih u starosnoj skupini izmed 15 i 24 ljeta.

Najteže posljedice koronakrize pretrpili su turizam i u­g­o­stiteljstvo, branše s najveć nezaposlenih. Prema predstav­ljenimi podatki, najviše nezaposlenih je u redu stranih djelačev u Austri­ji, njih 36 posto, dokle je domaćih Austrijancev u potragi za poslom 24 posto.

(Snježana Herek)

Kategorije