Socijaldemokratska stranka Austrije (Spö) kandidira na bečki izbori 11. oktobra, jed­nu Bečanku srpskoga porijekla za predstojnicu 5. be­čkoga kotara Margareten: Silvija Janković, čiji roditelji su porijeklom iz Smedereva, je jur dugo aktivna u Spö-u.

BEČ — „Moji roditelji su se krajem 1970-tih doselili iz Sr­bije u Beč. Naša obiteljska ku­ća se nalazi u Smederevu, ki se, kao i Beč, nalazi na Dunaju i s obiteljom ju uvijek pohadjam. Kao Bečanka srpskoga porijekla smatram da je mirni suživot u Beču osobno bogatstvo i to že­ljim prenositi svojemu si­nu“, rekla je ona za Tanjug.

Rekla je da je od 2004. po­li­tički aktivna u Spö, najprije u omladinskom pokretu, zatim kao odbornica u Margaretenu i članica predsjedničtva SpöMargareten, i aktualna pred­sjednica ženskoga ogranka Spö Margareten.

„Uvijek sam se dokazala m­a­ksimalnim angažiranjem. Kao kćerka iz jedne „gastarbajterske obitelji“ mi je „črljeni Beč“ ponudio mnoge mogućnosti, kako su profesionalni i obrazovni razvitak. U Margarete­nu se kroz cijelu općinu proteže „črljeni“ rukopis — komunalna stanogradnja, sanirane škole za naše najmladje, brze veze javnoga prevoza i brojni parki i igrališća. Spö je jedina politi­čka stranka ka se zalaže da svaki more peljati samoopre­djeljen i dobar život: Na nas se moru uvijek osloniti. Sada že­ljim društvu nešto da vratim i političku odgovornost kao predsjednica općine preuzmem u mojoj matičnoj općini. Živim već od 25 ljet u 5. kotaru, i o­d­rasla sam u Franc Domes Ho­fu — u općinskoj zgradi na Margaretengürtlu“, objasnila je S­i­l­vija Janković.

Kao predsjednica ženskoga odbora Spö rekla je da je mn­o­go toga dostignuto u vezi pra­va žen, ali zahvaljujući socijal­demokratkinjam.

„Medjutim ima ovde još mno­go dosta ča triba udjelati, kako bi se razlika u primanji uklonila. Borba protiv siroma­štva žen ili usuglašavanje rodi­teljstva s poslom. Koronakri­za je situaciju još dodatno zaoš­trila jer su na tržišću djela že­ne posebno negativno pogo­djene“, dodala je ona. Jankovićeva je poznata po bliskom odnosu s gradjani, tr u razgovoru s njimi, kako kaže, crpi ideje za poboljšanje općine.

„Dijalog sa stanovniki mi je posebno važan, jer tako nasta­ju najbolje ideje kako moremo poboljšati naše okruženje. Dj­e­lamo partnerski sa stanovniki Margaretena i to vrlo cijenu“, objasnila je ona. Na pitanje ča je važno da bi mladi Bečani, srpskoga porijekla, jednoga d­a­na mogli biti uspješni, Janković je rekao da Beč nudi brojne mogućnosti obrazovanja.

„Ključni faktor za mene je dobro školsko obrazovanje. O­vde se postavlja kamen teme­ljac za samoopredjeljen život i ispunjenost na poslu. Dobro­­voljno angažiranje u športskom, socijalnom ili kulturnom ud­ru­ženju ili kao u mojem slučaju u Spö je važno za stvaranje d­o­brih mrižov za budućnost“, ob­jasnila je ona. Na pitanje zač u Spö-u Beč ima toliko članov i aktivistov srpskoga porijekla rekla je da je pozitivno ča se sve već ljudi raznolikoga porijekla politički angažira. „To je generalno tako, a posebno u Spö. To pokazuje da šarolikost nije samo rič, već realnost ku živimo...

(Mondo/Agencije)

Kategorije