Petar Tyran

Sve već se dobije dojam da ljudi zgubljaju (mjeru od oka) i da na jednu stranu odbijaju sve autoritete i negiraju mjere — a na dru­gu stranu i bižu za onimi, ki bi tribali odlučiti i želju sve, još i najmanje stvari točno regulirati. Dobro, čas antiautori­tarnoga odgoja bez ikakove mjere imamo jur skora za na­mi ali tim već i se opa­ža, da se dica, mladi ne držu zapra­vo nikakovoga reda. A ako pak ide za svoje, onda, naravno, sva­ki očekuje odredjen red.

Da ovo malo potkripimo primjeri! Pred nekoliko dani  je nimški izbornik (pri Svit­skom prvenstvu u Rusiji te­ško poražene nogometne reprezentacije) Joggi Löw na se zeo cijelu krivicu za neus­pjeh svoje momčadi. Sām se  je takorekuć bičevao tvrdeći da je on najveći a zapravo i je­dini krivac, jer je imao krivu taktiku. Sada bi, naravno, m­ogli reći, ovo je opet taktika, jer je tako spasio svoju glavu i će i nadalje biti izbor­nik. Ali kakova je to mjera (od oka) da je on krivac a ne onih 23 nogometaši ki su bili igrali ili sidili na klupi i u pra­vo vrime nisu pogodili u vrata. Löw sigurno nima malu gažu, ali njegovi igrači najvećim di­jelom znatno već zaslužuju od njega. Ali je čuda laglje jed­n­o­mu dati krivicu, nego ve­ćemu broju ljudi, jer bi s tim „kriv­nja rascipila na mnoge dijele i bi tim jako „oslabila“.

Očekivanja kod političarov nisu puno drugačija. Kumaj se dogadja neka neredovitost, zna­m­da još i neko „sran*je“ jur se potribuje da odstupi nadležni ministar/trica. Naj­laglje te jednomu/jednoj da­ti krivicu. Tim se već ne triba diblje zabosti u moguće mo­čvare, gomile ili lokvenice.

Sada neki od pape Franje potribuju da odstupi, jer je u Katoličanskoj crikvi u proš­losti došlo do zlostavljanja — i med heterofilnimi i med homofilnimi duhovniki i cri­k­venimi dostojanstveniki. Ni­je tajna, da je u ovi časi naj­laglje tući po Crikvi (uglavnom katoličanskoj) jer tako je oslabila u javnom ugledu, da zapravo svaki more i smi pljuvati po njoj bez da bi za­to dostao kaštigu. Pravoda, puno toga je „skuhano u vlas­titoj kuhinji“ i ima dost do­s­tojanstvenikov“ ki prodikuju vodu a piju vino. Ali nije li tako, da su i zastupniki Crikve samo ljudi, isto kao i poli­tičari, gospodarstveniki, privatniki… S kim pravom današnje društvo od njih oč­e­kuje višu moralnu i intelektu­alnu razinu nego od drugih slojev društva? A s kim pravom se pljuje na zastupnike katoličanske Crikve i je optu­žu­ju da ne bi smili biti „hetero“ ods. „homo“? S kim pravom se od njih očekuje, da ne bi sm­ili ljubiti žene ili muže? Svi ovi zastupniki Crikve su isto tako izrasli iz naroda kao i ostali ljudi. Zato: sve ča se dogadja unutar civilnoga dru­štva, se dogadja i unutar Cri­kve. A ako smu „civili“ biti hetero i homo — onda to smu biti i duhovniki, biškupi, kar­dinali… A zlostavljati malo­ljetnike ne ide ni ovde ni onde!

Kategorije