Zastupniki Koordinacijskoga odbora društav i organizacijov gradišćanskih Hrvatov u službenom razgovoru s ministrom obrane i športa, mag. Norbertom Darabosem, su pokazali na problematična područja u manjinskopolitički pitanji i da je hitno potribno najti bolja i djelotvornija rješenja u korist opstanka i daljnjega razvijanja hrvatske narodne grupe u Austriji. Ministar Darabos je pokazao veliko zanimanje za navedene točke i si more predstaviti da u već čemu aktivno utiče kako na stranačku tako i na opću politiku u Austriji, posebno i u Gradišću, da bi se našla bolja rješenja.

BEČ — U okviru svoje inicijative u vezi s informiranjem vrhovnih političarov o aktualni zbivanji a tim i o problemi i o otvoreni točka u manjinskoj politiki u Gradišću odnosno u Austriji, pred svim i s posebnim pogledom na hrvatsku narodnu grupu delegacija Koordinacijskoga odbora je po službenom razgovoru s ministrom poljoprivrede, šumarstva, vodoopskrbe i okoliša dipl. inž. Nikijem Berlakovićem 5. julija o. lj. sada imala priliku obavijestiti i drugoga Hrvata u saveznoj vladi, ministra Darabosa o aktualni pitanji i nedostatki (utorak, 31. augusta u ministarstvu obrane).

Koordinacijski odbor za Austriju zasada činu Hrvatski akademski klub – Hak, Hrvatski centar – Beč, Hrvatsko kulturno društvo u Beču – Hgkd, Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću - Hkd, Hrvatsko štamparsko društvo - Hštd, Znanstveni institut GH – Zigh, Kulturna zadruga – Kuga. Ali je vjerojatno da će si u dogledno vrime proširiti ov sastav još za druga hrvatska društva i organizacije. Kako piše u izjavi ovoga Koordinacijskoga odbora „smatramo neophodnim za pozitivnu budućnost austrijskih narodnih grup, da demokratski odibrani zastupniki — kako u pojedini politički stranka na zemaljskoj i saveznoj razini, tako i u saveznoj vladi kao i u dotični zemaljski vlada — najdu čvrstu volju da u smislu »Odredjenju državnoga načela« (Staatszielbestimmung) osiguraju daljnji opstanak austrijskih narodnih grup, da podupiraju njeve kulturne, gospodarske i političke zahtjeve i potrebe, da zasiguraju njev daljnji jezični opstanak i da pomoću ,pozitivne diskriminacije’ uz očuvanje (u smislu tradicije) omogućuju i potribni razvitak narodne grupe“.

Kako jur i kod ministra Berlakovića su bile točke razgovora i kod ministra Darabosa:

1. kontinuitet uz osiguranje „živih subvencijov“

2. višina i obračunavanje podupiranja sa strane Saveznoga kancelarstva

3. službeno priznanje Hrvatov u Beču kao dio narodne grupe

4. sadržajno i političko podupiranje pri novelaciji Zakona o narodni grupa

5. obrazovanje

6. ustanove za podvaranje dice.

Sve ove točke polag uvjerenja Koordinacijskoga odbora nisu dovoljno riješene i čekaju znatno poboljšanje. Ministar Darabos u okviru svoje političke funkcije kao savezni ministar i član Savezne vlade ali i kao aktivni član narodne grupe vidi različne mogućnosti, da bi se aktivno uključio u rješavanje ovih i drugih spornih točak i je ujedno otvoren za širju platformu ka bi djelala na rješavanju ovih otvorenih pitanj i na novoj manjinskoj politiki uopće.“

Koordinacijski odbor društav i organizacijov gradišćanskih Hrvatov će se službeno sastati povodom Dana mladine u južnogradišćanskoj Čajti petak, 10. septembra, onda u proširenom sastavu s hrvatskimi društvi i organizacijami u Češkoj, Slovačkoj i Ugarskoj (Hrvatske novine su o tom pisale).

 (uredn.)

Kategorije