Orbán i Salvini na madjarskoj granici sa Srbijom, divili se bodljikavoj žici i ogradi. „Vjerujemo da će nova Europa braniti granice kao Madjarska“. Madjarski pre­mijer Viktor Orbán i talijan­ski ministar unutarnjih pos­lov Matteo Salvini, dva od naj­istaknutijih europskih eu­roskeptikov i protivnikov imi­graciji, sastali su se u četvrtak, 2. maja na madjarskoj granici sa Srbijom.

BRUXELLES — Orbán i Salvini pozirali su fotografom ispred 3 m visoke ograde od bo­d­ljikave žice, ku je madjarska vlada podignula potkraj 2015. kako bi zaustavila mig­rant­ski val ki je tzv. balkanskom ruto­m pristizao s Bliskoga is­toka i iz Afrike. Salvini, ki se kao i V. Orbán oštro protivi imigraciji i tvr­di da brani europsko krš­ćan­sko nasljedje, razgledao je ma­djar­ski sustav za nadzor grani­ce, uključujući helikopterom.

„Vjerujemo da će nova Europa od 27. maja (dana po europski izbori) braniti svoje vanjske granice, bilo kopnene, kao u Madjarskoj, ili pomorske, kao u Italiji“, rekao je Sal­vini na konferenciji za novi­na­re s madjarskim kolegom Sándo­rom Pintérom. „Jer problem nije raspodjela migrantov ki su jur ovde, nego spričavanje do­la­ska još tisuće drugih“, rekao je.

Kada je rič o repatrijaciji il­e­galnih migrantov u EU, rekao je da bi Unija tribala „ponovno otvoriti razgovore o svi trgovinski i gospodarski sporazumi“ sa zemljami iz kih oni dolazu, a ke ne pristaju na povr­a­tak svojih gradjanov.

Salvini, ujedno zamjenik ta­lijanskog premijera, rekao je da bi Europa imala daleko ma­nje kriminala i problemov kada bi druge europske države imale jednako ozbiljan i strog pristup prema imigraciji kao i Madjar­ska. Orbán i Salvini tribali bi, prema najavam, razgovarati i o mogućoj suradnji izmed Salvi­nijeve koalicije stranak krajnje desnice i Orbánove stranke Fidesz, ka je još uvijek članica grupacije desnoga centra, Europske narodne stranke (Epp).

„Europska narodna stranka pripravlja se počiniti samoubojstvo i vezati se uz livicu“, rekao je uoči susreta Orbán u intervjuu za talijansku La Stam­pu od srijede, 1. maja referirajući se na koaliciju europskih konzervativcev i socijaldemokratov ka jur dugo dominira europskom politikom.

„Moramo pronajti drugi put kroz suradnju s europskim de­snim krilom. Ne znamo kakovu grupaciju će izgraditi Salvi­ni, no ufamo se da će ona biti snažna. Epp mora suradjivati s europskom desnicom“, dodao je Orbán ističući potrebu da Epp suradjuje s europskom de­s­nicom. Orbánova stranka je članica Epp-a, no privremeno je suspendirana zbog svojih ra­dikalnih, antieuropskih pozici­jov i problema s poštivanjem vladavine prava, slobode tiska i prava manjina. Sām Orbán niječe da krši europska načela i tvrdi da želji ostati u Epp.

Kategorije