Je li je „Europa u pogibelji, jur se je na neki mjesti počela osipati“. „Dramatične“ po­ruke po susretu austrijsko­ga kancelara Sebastiana Kur­za i bavarskoga premijera Mar­kusa Södera.

BEČ — Austrijski kancelar Sebastian Kurz (Övp) i bava­r­ski premijer Markus Söder (Kršćansko-socijalna unija, Csu) upozorili su u petak, 3. maja u Beču na mogući raskol Europe tr su odbacili suradnju s desnimi, populističkimi stra­n­kami na europskoj razini. „Ja ne držim mnogo do suradnje sa strankami poput Alternative za Nimšku ili s Marine Le Pen, kim je cilj izlazak iz Europske unije“, rekao je Sebastian Kurz po sastanka s Markusom Söderom u Beču. „Ova Europa je u pogibelji. Jur se je na neki mjesti počela osipavati i raspadati jer ima onih ki ju želju rascipiti“, upozorio je Söder.

I Söder i Kurz su zaključili kako je Europi potriban sna­žan politički centar jer da „i s live i s desne strane“ postoju snage ke ju želju rascipiti.

Söder je rekao kako mu se „ne dopada“ susret madjarsk­o­ga premijera Viktora Orbána i talijanskoga ministra unutar­njih poslov Mattea Salvinija, ki se zbio dan ranije u Madjarskoj. „Ov susret i signali ki su oda­slani s njega su kontraprodu­k­tivni“, rekao je Söder komentirajući poziv dvih čelnikov ki djelaju na okupljanju desnih, populističkih stranak na euro­p­skoj razini. Prethodno je i nim­ška kancelarka Angela Merkel odbila Orbánov poziv da se Europska narodna (pučka) stranka Epp, ka okuplja stranke europskoga desnoga centra, okrene suradnji s radikalno de­snimi strankami, umjesto onoj s europski­mi socijaldemokrati.

Orbánova stranka Fidesz od marca je pod suspenzijom u Epp-u pod optužbom za kr­šenje europskih načelov vlada­vine prava, slobode medijov i migrantskih prav.

Upitan na to kako gleda na blisku suradnju Övp-a s desnom, populističkom Sloboda­r­skom strankom Austrije (Fpö), ka usko suradjuje s desnimi po­pulisti poput talijanskoga čelnika radikalno desne Lige Mattea Salvinija ili Marine Le Pen iz francuskoga Nacionalnoga okupljanja, Söder je re­kao kako je to stvar Austrije. „Mi imamo dovoljno problemov s AfD-om i kako se boriti protiv njih“, dodao je.

I Kurz i Söder su pružili pu­nu potporu glavnomu kandidatu Europske narodne stranke Manfredu Weberu (Csu) tr su izrazili ufanje da će We­ber postati i novi predsjednik Europske komisije.

Kurz i Söder su kontrole a­u­strijsko-nimških granic, upelja­ne u jeku izbigličke krize 2015., opisali kao svrsishodne i nu­ž­ne, ali su se založili za rješenje ko bi išlo najmanje na škodu gradjanov.

(Hina/uredn.)

Kategorije