U Beču na zidu današnje po­licijske stanice i nekadašnje „Liesl“, zloglasnoga zatvo­ra Gestapo-a i nacionalsocijalističke strahovlade na Ros­s­­au­er Lände 9 (nugalj Berggasse otkrili spomentab­lu političkim protivnikom na­cionalsocijalističkoga režima od 1938. do 1945. ljeta. Liva strana spomenploče od metala je posvećena Käthe Sa­s­so (rodjenoj Katici Smudić iz sridnjogradišćanskoga Šu­ševa) i kaže kratak nje životopis i da je preživila KZ Ra­vensbrück. Desna strana plo­če je posvećena spominjanju na sve žrtve nacionalsocijalizma ke su od 1938. do 1945. ljeta prisluškivali, mu­čili i ubili u ovom bivšem policijskom zatvoru na nuglu Rossauerlände i Berggasse.

BEČ — Danas 92-ljetna ro­djena Katarina Smudić, ka je u vrlo dobrom fizičkom stanju i pri najbistrijoj pameti vuče  svoje hrvatske k­orijeni iz sridnjogradišćanskoga Šuševa i danas sliši med zadnje žive svi­doke otpora protiv NS-režima u Austriji.

Katica Smudić, kasnije pak Käthe Sasso se je jur kao 15-ljetna divojka borila u otpornoj grupi Gustava Adolfa Neusta­dt­la protiv fašizma i je preživila Gestapo-zatvore u Beču i NSkoncentracioni logor za žene u Ravensbrücku.

Nje biografija je izašla s na­slovom »Ubite me! Ništ neću uvaditi!“ a život kasnije profesorice Käthe Sasso je pak dokumentiran u filmu »Erschlagt mich, ich verrate nichts!«. U lje­tu 2012. je izašla kaseta s tr CD-jke i knjižicom sa slikami i dokumenti s naslovom »Nicht nur in Worten, auch in det Tat — Käthe Sasso erzählt ihre Jugend im Widerstand« (suppo­sé Berlin, 2102.)

U 2015. ljeta su na zemalj­skom kaznenom sudu u Beču otkrili spomenik za žrtve pravosudja nacionalsocijalistov. Pred dvimi ljeti je Käthe Sasso iz ruk tadašnjega austrijskoga kancelara Wernera Faymanna (Spö) primila časnu titulu pro­fesorice.

(uredn.)

Kategorije