Austrija misli ozbiljno: Predstavili su reformu kom želju smanjiti doplatak dici EU strancev ka ne živu u Austriji. Triba viditi i ča o svemu ima reći Europska komisija.

BEČ — Koalicijska vlada konzervativcev i desnice na vl­­a­sti u Austriji predstavila je na­crt reforme kom se smanjuje doplatak za dio dice ka živu u inozemstvu, a roditelji im djelaju u Austriji, čime će osobito biti pogodjeni djelači iz si­romašnijih zemalj EU na dje­lu u toj zemlji.

Ta mjera je dio programa koalicije pod peljačtvom kancelara Sebastiana Kurza. On je ocijenio, u nedavnom intervjuu, da je to „apsolutno potri­bno jer Austrija prebacuje stotine milijuni eurov dičjega doplatka u inozemstvo, ča ni­je pravično jer su troški života u Rumunjskoj i u drugi zemlja ipak nešto niži od onih u Austriji“.

Konkretno, po odluci odo­b­renoj u srijedu na vladi, višina doplatkov za dicu ka živu u drugi zemlja EU-a bit će prila­godjena troški života one ze­m­lje u koj živu. Ta mjera tribala bi biti izglasana u parlamentu ovo ljeto, a stupiti na snagu 2019. ljeta.

Primjerice, po Ministarstvu obitelji, doplatak za dite ko ži­vi u Madjarskoj, a roditelji mu djelaju u Austriji bit će sma­njen sa 174 € koliko je sada, na 93 €. I neke druge zemlje čiji su djelači vrlo nazočni na austrijskom tržišću djela ćutit će smanjivanje, piše agencija France presse.

Vlade nekih od tih zemalj prosvjedovale su protiv nove reforme kom Austrija ima na­mjeru uškoditi 100 milijuni € godišnje. Triba viditi i ča o sv­e­mu ima reći Europska komisi­ja. Podsjetimo, nimška je vla­da prošlo ljeto odustala od o­v­akove ideje potom kad je za­ključila, da je u suprotnosti s europskimi zakoni.

Podatki iz 2016. govoru da Austrija najveć izdvaja za di­čje doplatke za 39 tisuć dice u Madjarskoj (80 milijuni €), Slovačkoj (63 mil. €), Poljskoj (38 mil. €), Rumunjskoj (32 mil. €), Sloveniji (22 mil. €), Češkoj (18. mil. €) i Hrvatskoj (7 mil. €). Ukupno se u 2016. za dičje doplatke za 132.000 d­ice ka ne živu u Austriji iz­dvajalo 273 milijuni eurov.
(uredn.)

Kategorije