U četvrtak, 3. maja su odr­ž­ali konstituirajuću sjednicu Zakladnoga vijeća ORF-a. U ovom gremiju s 34 člani Gra­dišće sada zastupa odvjetnik, advokat Werner Dax, ki je u ovoj funkciji naslijedio Martina Ivančića, tadašnjega še­fa ureda zemaljskoga poglavara Niessla i dogoljetnoga predsjednika Hrvatskoga kulturnoga i dokumentarno­ga centra i jedan od trih alternirajućih predsjednikov hrvatskoga Narodnosnoga vijeća (Volksgruppenbeirat). Rodjeni Klimpušac od 2015. ljeta je bio u Zakladnom vijeću (Stiftungsrat) u ORF-u.

BEČ/ŽELJEZNO — Dokle mag. Werner Dax zastupa Gra­dišće u Zakladnom vijeću ORF-a, mag. Joži Buranić je n­o­vi zastupnik narodnih grup u Vije­ću publike ORF-a.

Vijeće publike ORF-a ima 31 člana a u njemu je Jo­ži Bura­nić (50) naslijedio bečkoga Čeha Kar­la Ha­nzla da zastupa interese narodnih grup.

Mjenovac mag. Joži Bura­nić, potpredsjednik Hkd-a sredina, je rekao, da Vijeće pu­bli­ke re­prezentira gledatelje i gle­da­te­ljice i da redovito sastav­lja predloge, kako bi se mogao po­boljšati program ORF-a.

Glavno djelo da se obavlja u djelatni krugi odnosno pod­od­bori Vijeća, a člani gremija se sastaju prilično petkrat u lje­tu, je rekao Buranić.

Perioda ORF-Vijeća publike dura četira ljeta, novi predsje­d­nik je Walter Marschitz. Šest članov gremija sidi i u važnijem Zakladnom vijeću ORF-a.

Vijeće publike ima različne djelatne kruge, ki se bavu programom, tužbami, financijami, medijskom politikom, konzumenti i kvalitetom.

(uredn.)

Kategorije