Nekoliko desettisuće ljudi je subotu, 5. maja u Glasgowu demonstriralo za neodvisnost od Velike Britanije. Lj­u­di su hodili kroz centar Glas­gowa a mnogi od njih su ma­hali zastavami. Ov prosvje­d­ni marš je bio dužičak pet ki­lometrov a sudjelovali 35 do 60.000 ljudi.

GLASGOW — Škoti su u septembru 2014. ljeta pri referendumu o neodvisnosti s ve­ći­nom od 55 posto glasali da bi ostali kod Velike Britanije. Po votumu Britancev za is­tup iz Europske unije (Brexit) pojavila se je nova situacija, jer su Škoti većinom glasali da bi ostali kod EU. Od propaloga referenduma za neodvisnost je svako ljeto već ljudi na tom mar­šu u Gl­as­gowu. Škotska šefica vlade Ni­cola Sturgeon se nagraža ponovim referendumom.

Kategorije