ŽELJEZNO/OSIJEK/BUDIMPEŠTA — Stilsko razdoblje secesije u vrimenskom rasponu 19. i 20. stoljeće ostavilo je trag u arhitekturi i likovnom stvaralačtvu sridnjoeuropskih gradov, u Beču, Budimpešti i Osijeku. Svi tri gradi bogati su zgradami iz toga razdoblja ke su već ili manje obnovljene i sačuvane u izvornom obliku. Školari III. gimnazije Osijek i Dijecezanske gimnazije u Željeznu pod mentorstvom svojih profesorov suradjivali su u istraživackom projektu upoznavanja Kopačkoga rita i Niuzaljskoga jezera s ciljem podizanja svisti o bogatstvu prirodnih resursov i potrebi njevoga očuvanja. Kako se je ta oblik suradnje pokazao nevjerojatno uspješnim, želju je nastaviti na ovom projektu komu je cilj proučavanje i očuvanje kulturne bašćine svojega kraja. Pridružila se je projektu i Hrvatska gimnazija u Budimpešti. Školari Theresianuma, posebno 6. Org pod peljanjem učiteljice za likovni odgoj magistre Mone Quintus, Dijecezanske gimnazije u Željeznu, Hrvatske gimnazije u Budimpešti i III. gimnazije u Osijeku, pod mentorstvom svojih profesorov sastavit ćedu prezentacije na četiri jeziki, na hrvatskom standardnom, gradišćanskohrvatskom, ugarskom i nimškom. Radni jeziki su i ov put hrvatski, nimški, ugarski i engleski, da bi se razvijale sposobnosti komunikacije na strani jeziki. Od 3. do 5. maja 2010. ljeta je 25 školarov iz Budimpešte skupa s četirimi učitelji bilo na posjetu školarom u Gradišću. Došli su pandiljak, po objedu u Wolfgartenu, u Dijecezanskoj gimnaziji su si pod peljanjem gdje mag. Zlatke Gieler pogledali grad Željezno i Hkd, a pod večer su se podilili po obitelji. Utorak rano jutro su se odvezli u Beč. Pogledali su si dvorac Schönbrunn, važne zgrade u centru grada i zgradu Secesiju. U srijedu su se vratili u Budimpeštu. Svi, gosti i domaćini, pred tim su se svi bojali, kako će to nek biti, su bili prezadovoljni s progamom i druženjem. Školari i školarice iz Osijeka nećedu dojti u Gradišće, ali ćedu se svi, austrijski, hrvatski i ugarski sudioniki i sudionice projekta od 23 do 25. junija sastati u Budimpešti, kade ćedu biti smješćeni u domu Hrvatske gimnazije. Početak projekta je bio listopad 2009. ljeta, a predvidjeni završetak je lipanj 2010. Kad budu prezentacije gotove, ćedu se interesiranim učiteljem i učiteljicam za nastavu na raspolaganje postaviti.

Kategorije