GORNJI ČETAR — Kako je naglasila i sama direktorica Németh, ova priredba Grajam - Gradišćanska jačka mladih je važna za gajenje hrvatskoga jezika i za očuvanje hrvatske kulture. Kao gosta je mogla pozdraviti i Marka Steinera iz Hrvatskoga Židana, ki je u prošlosti bio redovito sudionik Grajama. On je otpjevao svoju pobjedničku jačku pri ljetošnjem Grajamu u Cogrštofu u Austriji. Dica su se naticala u dvi grupa a to od 1. - 5. razreda a u drugoj grupi su bili školari 6., 7. i 8. razreda osnovnih škol. Došla su dica iz Koljnofa, Unde, Prisike, Hrvatskoga Židana, Narde, Gornjega Četara, Sambotela i Petrovoga Sela. Stručni žiri, ki je imao opet težak posao, se sastojao od poznatih ličnosti Hrvatov u ugarskom dijelu Gradišća: Jolika Kočiš, bivša učiteljica iz Petrovoga Sela, Zorica Móricz Timar, pjevačica Pinka banda i Ritam caffea, Rajmund Filipović, pjevač Pinkice i Ritam caffea kao i Szabolcs Németh, bubnjar Ritam caffea i grupe Erika Škrapića. Kako je rekla predsjednica žirija, nije lako jačiti pred ovakvom brojnom publikom, ali natuknula je neke sitnice na ke moraju drugo ljeto bolje paziti naticatelji. Konačni rezultat je postao sljedeći: Narodna jačka 1. kategorija — brončana medalija: Laura Timar (Petrovo Selo) sreberna medalija: Dalma Gosztom (Unda) zlatna medalija: Barbara Szabo (Petrovo Selo) Moderna pjesma: brončana medalija: Natalija Neubauer (Koljnof) sreberna medalija: Laura Timar (Petrovo Selo) zlatna medalija: Dalma Gosztom (Unda). Nivo nagradu u ovoj prvoj kategoriji je dobila Karmela Pajrić školarica 1. razreda OŠ »Mihovil Naković« iz Koljnofa. Ona, premda je bila najmladja, bez poteškoć je otpjevala narodnu jačku „Sestrica je brata“ i modernu „Djevojka sa sela“ od Severine. U drugoj kategoriji kod narodne jačke su se postigli sljedeći rezultati: brončana medalija: Eszter Németh (Narda) sreberna medalija: Ana Petovari (Sambotel) zlatna medalija: Vivien Fülöp (Unda) Moderna jačka: brončana medalija: Vivien Kiss (Gornji Četar) sreberna medalija: Ana Pataki (Petrovo Selo) zlatna medalija: Vivien Fülöp (Unda). Kod nivo nagrade u ovoj kategoriji žiri je jednoglasno donesao odluku i predao nagradu Silvani Pajrić iz Koljnofa, ka je bez ikakovih dvojbov bila najuspješnija i najsigurnija na pozornici ča se tiče pjevanja i interpretacije. Ona je otpjevala od ET pjesmu „Svirajte mi tužne...“ Kako smo doznali kod dodiljenja nagradov od predsjednika Društva gradišćanskohrvatske mladine u Ugarskoj, Rajmunda Filipovića, će na festivalu u organizaciji Dgmu-a Silvana Pajrić svoju pobjedničku jačku otpjevati sa živom muzikom u Hrvatskom Židanu 23. oktobra ovoga ljeta. Uz brojne nagrade su dica od Marije Pilšić dostala i ulaznicu na »Šokačku rapsodiju«, ka će se održati 17. maja u Budimpešti. Direktor Croatice je ponudio i CD-snimanje — sada jur u novoj zgradi Croatice. Kako je na kraju programa najavila direktorica Magdi Németh 2011. ljeta će Grajam u Gornjem Četaru imati jubilej na koga jur sada poziva škole i školare iz Gradišća.

Kategorije